Análise e deseño detallado de aplicacións de informática e de xestión

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura

Índice[editar]

Bases de datos[editar]

Introdución ás bases de datos[editar]

1. Sistemas de almacenamento de información 25%.png
2. Metas dos sistemas de almacenamento de información 25%.png
3. Software de xestión de bases de datos 25%.png
4. Modelos de bases de datos 25%.png
5. Tipos de usuarios das bases de datos 25%.png

Introdución ao desenvolvemento de bases de datos[editar]

6. Introdución 50%.png
7. Estudo previo e plan de traballo 75%.png
8. Concepción da base de datos e selección do equipo 75%.png
9. Deseño lóxico e carga de datos 75%.png
10. Entradas e saídas do proceso 75%.png
Introdución ao desenvolvemento de bases de datos relacionais[editar]
11. Metodoloxía 75%.png

Introdución aos sistemas de xestión de bases de datos[editar]

12. Evolución dos SXBD 75%.svg
13. Visión dos datos 75%.svg
14. Modelos de datos 75%.svg
15. Funcións dos SXBD 75%.svg
16. Linguaxes de bases de datos 75%.svg
17. Administración das bases de datos 75%.svg
18. Uso das bases de datos 75%.svg
19. Compoñentes dos SXBD 75%.svg
20. Funcionamento dos SXBD 75%.svg
21. Alternativas do procesamento de bases de datos 75%.svg

Modelado conceptual[editar]

22. Introdución 75%.png
23. Etapas 75%.png
24. Do esquema percibido ao conceptual 75%.png
25. Características do esquema conceptual 75%.png
26. Metodoloxías ascendentes e descendentes 75%.png
27. Integración de vistas 75%.png

Deseño de bases de datos[editar]

28. Fases 75%.png
29. Modelo entidade-relación 75%.png
30. Heurísticas para a elección do construtor axeitado 75%.png
31. Extensión do modelo entidade-relación 75%.png

Deseño lóxico estándar[editar]

32. Etapas 75%.png
33. Transformación do esquema conceptual no lóxico estándar 75%.png
34. Regras do modelo básico 75%.png
35. Regras das extensións do modelo entidade-relación 75%.png
36. Grafo relacional 75%.png

Modelo relacional[editar]

37. Historia e obxectivos 75%.png
38. A arquitectura ANSI-SPARC 75%.png
39. Elementos 75%.png
40. Restricións 75%.png
41. Tradución de esquemas entidade-relación 75%.png
42. Deseño de bases de datos 75%.png

Sistemas de xestión de bases de datos[editar]

OpenOffice.org[editar]
43. OpenOffice.org Base (libro independente)
SQL[editar]
44. SQL (libro independente)
MySQL[editar]
45. MySQL (libro independente)
46. phpMyAdmin (libro independente)

Practicar[editar]

Prácticas
Exercicios

Software[editar]

Enxeñaría do software[editar]

47. Mitos 100 percent.svg
48. Visión xeral 100 percent.svg
49. Modelos de desenvolvemento 100 percent.svg

Xestión de proxectos de software[editar]

50. Conceptos 100 percent.svg
51. Planificación 100 percent.svg
52. Estimación de custos e prazos 00%.svg
53. Seguimento e supervisión 00%.svg

Análise de sistemas[editar]

54. Introdución 00%.svg
55. Técnicas de recollida de información 00%.svg
56. Especificación de requisitos 00%.svg
57. Visión xeral das técnicas de especificación 00%.svg
58. Modelización de funcións 00%.svg
59. Comprobacións a efectuar entre os distintos modelos de análise 00%.svg

Apéndice[editar]

Vocabulario

Véxase tamén[editar]

Colaboradores[editar]