Análise e deseño detallado de aplicacións de informática e de xestión/Administración das bases de datos

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura


Entre as funcións do administrador de bases de datos están:

Definir o esquema conceptual[editar]

O administrador debe decidir con exactitude cal é a información que debe manterse na base de datos. Nas grandes organizacións, o administrador conta coa axuda dun persoal (deseñadores) para poder desempeñar esta función.

Definir o esquema interno[editar]

O administrador debe decidir tamén como se representará a información na base de datos almacenada e os métodos de acceso. A este proceso chámaselle “deseño físico da base de datos”. Unha vez feito isto, o administrador debe crear a definición de estrutura de almacenamentos correspondente (é dicir, o esquema interno) valéndose da linguaxe de definición de datos.

Comunicación cos usuarios[editar]

O administrador debe descargarse da comunicación cos usuarios, garantir a dispoñibilidade dos datos que requiren, a instrución en cuestións técnicas, a axuda na localización e resolución de problemas, analizar os novos requisitos dos usuarios, etc.

Administrar a estrutura da base de datos[editar]

O administrador non só participa no deseño inicial da estrutura da base de datos e a súa posta en marcha, senón que debe controlar e administrar as súas modificacións.

Definir as restricións de seguridade e integridade dos datos[editar]

O administrador debe deseñar controis que aseguren que as operacións permitidas aos usuarios se executen de forma correcta e manteñan a consistencia da base de datos. O administrador debe protexer a base de datos de accidentes, tales coma erros na entrada dos datos ou na programación e do uso mal intencionado da base de datos que corrompen os datos.

Definir procedementos de respaldo e recuperación[editar]

A posibilidade de fallos do hardware ou do software require tamén a posta en marcha de procedementos de recuperación da base de datos. Non sempre se pode levar a cabo a restauración da base de datos ao mesmo estado en que se atopaba no mesmo momento de erro, pero os procedementos de recuperación da base de datos poden restablecela ao estado en que se atopaba pouco antes do fallo e identificar o estado do procesamento da transacción.

Deste xeito, as transaccións non procesadas poden executarse contra a base de datos restablecida para regresar ao estado actual completo.

O rexistro de operacións xoga un rol clave na recuperación de erros. O rexistro de operacións é un historial de todos os cambios realizados á base de datos, así coma o estado de transacción ─pechada (operacións completadas correctamente) ou interrompida (transacción interrompida)─.

Avaliación do rendemento[editar]

O administrador deberá analizar o rendemento do sistema e identificar áreas potenciais de problemas. O rendemento do sistema contrólase a través de estatísticas sobre o volume de transaccións, actividade dos usuarios na base de datos, tempo de resposta, utilización de hardware, frecuencia dos erros, etc. O administrador analizará estes datos para determinar se é necesaria unha modificación na estrutura da base de datos (establecer novas claves, establecemento de novas relacións, etc.) para mellorar o seu rendemento ou o do sistema.