Análise e deseño detallado de aplicacións de informática e de xestión/Características do esquema conceptual

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura


Como resultado da fase de modelado conceptual obterase un esquema conceptual que deberá cumprir os seguintes obxectivos:

 • Captar e almacenar o universo do discurso mediante unha descrición rigorosa, representando a información que describe a organización e que é necesaria para o seu funcionamento.
 • Illar a representación da información dos requisitos da máquina e esixencias de cada usuario en particular.
 • Independizar a definición da información dos SXBD en concreto.

Para iso debemos contar cun bo modelo de datos. O máis axeitado podería ser o modelo entidade-relación con algunhas extensións, que permita obter esquemas conceptuais coas seguintes características:

 • claridade, que non haxa ambigüidade;
 • coherencia, sen contradicións ou confusións;
 • plenitude, representación só do esencial;
 • fidelidade, sen desviacións nin deformacións na representación do universo do discurso;
 • e sinxeleza, que ha de basearse en que:
  • o número de compoñentes básicos sexa tan reducido como sexa posible;
  • os conceptos distintos estean claramente separados;
  • se preserve a simetría;
  • e a redundancia estea coidadosamente controlada.

Porén, cómpre salientar que a aplicación das características anteriores non sempre resulta doada, posto que ás veces unhas van en detrimento doutras.Cómpre ademais ter en conta que dun mesmo universo do discurso poden obterse distintos esquemas conceptuais, e deberá decidirse cal é o que cumpre mellor as calidades que se consideran máis interesantes, ademais de ter a capacidade semántica axeitada.

O problema da equivalencia de esquemas entidade-relación resulta interesante, dado que é inevitable a subxectividade do deseñador. Existen tres criterios de equivalencia entre diagramas entidade-relación:

 • Compatibilidade de dominio de datos, que asegura que os diagramas representan en conxunto o mesmo universo do discurso.
 • Equivalencia de dependencias de datos, que asegura que os diagramas satisfán as mesmas restricións entre os datos representados.
 • Equivalencia de exemplares, que require que os esquemas entidade-relación podan almacenar os mesmos exemplares do noso universo do discurso.