Análise e deseño detallado de aplicacións de informática e de xestión/Concepción da base de datos e selección do equipo

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura


Nesta fase realízase unha análise da información que se vai integrar na base de datos a fin de acadar os obxectivos propostos e represéntase esta información nun modelo conceptual de datos independente do sistema de xestión de bases de datos que se vaia utilizar. Ademais, de non se dispor do equipo físico e/ou lóxico, cómpre realizar unha avaliación e escolla do mesmo.

Concepción da base de datos[editar]

Na fase de concepción analízase o sistema existente (funcións xa informatizadas, se as hai) o que resultará nunha primeira imaxe, probablemente deformada, do "mundo real" (a empresa ou organismo). A continuación determínanse as necesidades dos usuarios, concretándose as funcións que hai que integrar na base de datos e as modificacións que haberá que introducir nas aplicacións existentes para que se adapten mellor aos fins da organización e ao novo enfoque que supón a posta en funcionamento da base de datos.

Mediante estes dous pasos chegaremos a unha lista das informacións que a organización necesita, así coma dos requisitos do sistema, a partir dos cales se poderán concretar que datos de entrada, que procedementos e que medios se precisarán para obter ditas informacións.

Tamén haberá que describir as actividades da organización, analizándoas en termos de sistema, de subsistemas e de ambiente.

Todo elo permite determinar, por unha banda, as características do sistema (requisitos en canto a protección dos datos, flexibilidade, etc.) e da súa arquitectura (linguaxes, etc.) e, por outra banda, o contido da base de datos ─datos e metadatos[1]─, con especificación do seu volume, volatilidade, normas de validación, e unha lista de regras de xestión.

Ao elaborar o esquema conceptual pode contarse coa axuda dun computador, que mediante un programa axeitado pode fornecer indicacións útiles para a depuración do esquema do deseñador.

A fase de concepción da base de datos remata coa comparación do esquema conceptual coa realidade, e o sometemento do mesmo a adaptacións sucesivas que resulten finalmente nunha síntese dos "esquemas externos" dos distintos usuarios a partir da cal se poidan volver obter ditos esquemas externos. Isto significa, ver se o esquema que elaboramos representa fielmente a parte da realidade que nos interesa representar na base de datos. Por exemplo, para unha base de datos médica, probablemente datos da realidade dos pacientes como os estudos completados resultarán irrelevantes.

Obviamente, a fase de concepción da base de datos é completamente independente do sistema no que esta se instalará, e céntrase en obter unha análise da información allea a calquera consideración sobre o sistema físico ou lóxico que se utilizará posteriormente para a posta en marcha da base de datos.

Especificacións das necesidades de equipo lóxico e físico[editar]

Unha vez determinados os requisitos e mailas características que o sistema definido na fase de concepción ha necesitar para a súa posta en funcionamento, será preciso analizar as esixencias no que respecta ao equipo, en especial respecto ao SXBD e ás características do computador (memoria, procesador, etc.).

Xeralmente, o organismo disporá xa dun equipo que será o empregado para instalar o sistema (ás veces será preciso realizar unha ampliación), polo que non se vai tratar este tema que, por outra banda, non se diferencia na súa metodoloxía da tarefa xeral de análise, selección e adquisición de equipos.

No que respecta á selección dun SXBD, aínda que ás veces o problema ven resolto por condicionantes externos (tipo de máquina, custos, etc.) que obrigan a utilizar un determinado produto, en xeral deberá procederse a realizar un estudo dos SXBD existentes no mercado, das súas características e das posibilidades que ofrecen, para poder elixir aquel que mellor se adapte aos requisitos específicos do sistema de información que de está deseñando.

Notas[editar]

  1. Datos sobre os datos, como a información dos permisos dos distintos usuarios ou os nomes das táboas e campos.

Véxase tamén[editar]

Outras seccións[editar]