Análise e deseño detallado de aplicacións de informática e de xestión/Deseño lóxico e carga de datos

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Saltar á navegación Saltar á procura


Esta fase comprende tanto o deseño lóxico da base de datos e maila súa codificación como a carga de datos e a proba dos programas. Do mesmo xeito que as fases anteriores, trátase dun proceso iterativo, ao final do cal a base de datos pode comezar a empregarse.

Deseño lóxico e físico[editar]

O esquema conceptual, obtido durante a fase anterior, ha de estruturarse tendo en conta as peculiaridades do SXBD elixido e de acordo co modelo integrado no mesmo. Unha vez estea definida a estrutura lóxica da base de datos pasarase a obter a estrutura física (esquema de almacenamento ou interno).

Máis adiante afondarase no tema dos deseños lóxico e físico.

Carga e optimización da base de datos[editar]

Unha vez estea definida a estrutura física da base de datos, cómpre cargar nela os datos. En xeral, moitos destes datos procederán de aplicacións previamente automatizadas, e nese caso o único que haberá que facer será proceder á carga destes ficheiros. Moitos SXBD fornecen facilidades para a migración, evitando escribir os correspondentes programas. Para os datos que non se atopen nun soporte dixital, haberá que recollelos mediante os impresos correspondentes e introducilos na base de datos.

Ao realizar o plan de traballo hai que contar con esta fase, que pode resultar onerosa, tanto en prazos coma en custos, especialmente se os datos non estivesen dixitalizados. Xunto coa fase de deseño deberanse desenvolver os programas e procedementos precisos para implantar as regras de xestión que se definiron na fase de concepción, de xeito que, cando se vaia cargando a información na base de datos se poidan ir probando os programas que manexan estes datos.

Unha vez estean cargados na base de datos algúns ficheiros, cómpre iniciar de seguida as probas da base de datos e medir os seus rendementos, coa finalidade de poder ir axustando a estrutura física e mesmo ás veces a lóxica, para optimizar o sistema.

Hai ferramentas capaces de desenvolver prototipos a partires dunhas especificacións iniciais que, se ben non constitúen o sistema de información real, si que poden resultar de gran axuda para comprobar se as especificacións son correctas e amosar aos usuarios cal vai ser a interface e o comportamento do sistema.

Se a base de datos se deseñou correctamente, a independencia entre as distintas estruturas permitirá a optimización da base por sucesivos retoques sen que isto afecte ás aplicacións que acceden á mesma.

Como se sinalou anteriormente, cómpre non cargar ao mesmo tempo todos os conxuntos de información que constituirán a base de datos completa. O contrario: un desenvolvemento gradual asegurará probablemente resultados máis satisfactorios.