Análise e deseño detallado de aplicacións de informática e de xestión/Funcións dos sistemas de xestión de bases de datos

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura
Análise e deseño detallado de aplicacións de informática e de xestión
← Volver a Modelos de datos Funcións dos sistemas de xestión de bases de datos Seguir con Linguaxes de bases de datos


As operacións típicas que debe realizar un sistema de xestión de bases de datos poden resumirse en aquelas que afectan á totalidade dos datos e as que teñen lugar sobre rexistros concretos.

 • Sobre o conxunto da base de datos:
  • Creación.
  • Modificación da estrutura.
  • Consulta completa.
 • Sobre rexistros concretos:
  • Inserción.
  • Borrado.
  • Modificación.
  • Consulta selectiva.
  • Actualización.

As funcións esenciais dun sistema de xestión de bases de datos son:

Función de definición ou descrición[editar]

A función de definición debe permitir ao deseñador ou administrados da base de datos especificar os elementos de datos que a integran, a súa estrutura e as relacións que existen entre eles, as regras de integridade semántica, etc., así como as características de tipo físico e as vistas lóxicas dos usuarios.

Esta función, realizada pola linguaxe de descrición ou definición de datos propia de cada sistema de xestión de bases de datos, debe fornecer os medios para definir as tres estruturas de datos (externa, conceptual e interna), especificando as características dos datos a cada un destes niveis.

Transformación dos datos[editar]

O sistema de xestión de bases de datos, ademais de fornecer facilidades de descrición, ocuparase da función de correspondencia ou transformación (mapping) da estrutura conceptual ás estruturas externas, e entre aquela a estrutura física.

Función de manipulación[editar]

Unha vez descrita a base de datos, é preciso cargar os datos nas estruturas previamente creadas, co que a base de datos xa estará lista para a súa explotación. Os usuarios terán a necesidade de recuperar a información (consultar a base de datos) ou ben actualizala.

Integridade dos datos[editar]

As limitacións, que unhas veces veñen impostas polo modelo de datos e outras imponas o universo do discurso que estamos modelando, denomínanse restricións.

 • As que impón o propio modelo son restricións inherentes.
 • As que responden ao desexo de que o sistema de información reflicta coa maior fidelidade posible o mundo real son as restricións de integridade ou semánticas.

Seguridade dos datos[editar]

Cando moitos usuarios comparten unha mesma base de datos, é probable que non todos teñan a autorización para ter acceso a toda a información que contén. Ademais, é posible que só algúns usuarios teñan permiso para recuperar os datos, en tanto que a outros se lles permita obtelos e actualizalos. Polo tanto, tamén é preciso controlar o tipo das operacións de acceso (obtención ou actualización).

O sistema de xestión de bases de datos debe contar cun sistema de seguridade e autorización que permita ao administrados ra base de datos crear contar e especificar restricións para as mesmas. O sistema de xestión de bases de datos deberá entón obrigar automaticamente ao cumprimento de ditas restricións.

Xestión de transaccións[editar]

Todo sistema de xestión de bases de datos debe contar con recursos para permitir o acceso á base de datos e para recuperarse de fallos de hardware ou software. Estas funcións realízaas o sistema de xestión e transaccións. Varias operacións sobre a base de datos forman frecuentemente unha única unidade lóxica de traballo.

Unha transacción é unha colección de operacións que se leva a cabo coma unha función lóxica simple nunha aplicación de bases de datos. Cada transacción é unha unidade de atomicidade e consistencia. Así, requírese que as transaccións non violen ningunha restrición de consistencia da base de datos.

Un computador, coma calquera outro dispositivo eléctrico ou mecánico, está suxeito a erros. Estes erros prodúcense por diferentes motivos: fallos no disco, cortes de corrente, erros no software, etc. En cada un destes casos pode perderse información. Por tanto, o sistema de xestión de bases de datos debe realizar con antelación accións que garanten que as propiedades de atomicidade e consistencia se preserven a pesar destes erros.

O sistema de respaldo e recuperación do sistema de xestión de bases de datos é o responsable da restauración da base de datos ao estado consistente previo ao erro.

O sistema de xestión de bases de datos debe incluír software de control de concorrencia para asegurar que cando varios usuarios intenten actualizar os mesmos datos o fagan de maneira controlada para que o resultado das actualizacións sexa correcto.

En xeral, o control de concorrencia e a recuperación do sistema son software de procesamento de transaccións.


Análise e deseño detallado de aplicacións de informática e de xestión
← Volver a Modelos de datos Funcións dos sistemas de xestión de bases de datos Seguir con Linguaxes de bases de datos