Análise e deseño detallado de aplicacións de informática e de xestión/Prácticas

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Saltar á navegación Saltar á procura

As prácticas son exercicios cuxos enunciados describen directamente bases de datos e as súas táboas. O obxectivo das prácticas é, seguindo as súas instrucións, crear as bases de datos correspondentes nun programa de bases de datos SQL.

Práctica 1[editar]

 1. Queremos crear unha base de datos que resolla información dos empregados da nosa empresa. As características a ter en conta son:
  • O nome da base de datos será EmpregadosGalilibros.
 2. Na base de datos anterior crearase a táboa DEPARTAMENTOS, que recollerá a lista dos departamentos nos que traballan os empregados. Os atributos son os seguintes:
  • IdDepaD. Será o campo clave. Na empresa hai sete departamentos, e cada un ten asignado un número do 1 ao 7.
  • NomeD. Nome do departamento. O límite de caracteres será de 20, e o dato non poderá quedar baleiro.
  • ExteD. Cada departamento ten unha extensión telefónica distinta. Constará de 3 caracteres numéricos.
 3. Crearase tamén a táboa CATEGORÍAS, que recollerá as categorías profesionais dos traballadores. Os seus campos son:
  • IdCateC. Hai oito categorías profesionais distintas, identificadas cada unha cunha letra do «A» ao «H». Será o campo clave.
  • NomeC. Nome da categoría. O límite de caracteres será de 20. Será obrigatorio asignarlle un valor a este campo.
  • BaseC. Cada categoría profesional ten asignado un soldo base distinto. Este campo recollerá un número enteiro de ata cinco díxitos. Será obrigatorio asignarlle un valor a este campo.
 4. Na táboa EMPREGADOS gardaranse os datos persoais dos empregados. Os campos que conterá son:
  • NIFE. Recolle o NIF. É o campo clave da táboa. O tamaño deberá apropiarse ao seu contido.
  • ApeE. Este campo recollerá os apelidos do empregado. Terá un límite de 60 caracteres e será obrigatorio asignarlle un valor.
  • NomeE. Nome do empregado. O límite será de 25 caracteres e será obrigatorio asignarlle un valor.
  • DataNaceE. Data de nacemento do empregado. Será un campo de tipo data (curta).
  • FillosE. Cantidade de fillos do empregado.
  • DireE. Enderezo onde reside o empregado. Terá un límite de 60 caracteres.
  • LocaE. Localidade de residencia do empregado. Terá un límite de 30 caracteres.
  • ProvE. Provincia na que reside o empregado. Terá un límite de 25 caracteres.
  • CodPE. Código postal do empregado. Terá 5 caracteres.
  • TlfE. Teléfono de contacto do empregado. Terá 9 caracteres.
  • DataAltaE. Data na que o empregado comezou traballar na empresa. Será un campo de tipo data (curta).
  • IdDepaE. Identificador que relaciona o empregado co departamento no que traballa. Cada empregado traballa nun único departamento. Debe ter un valor equivalente a un dos da táboa DEPARTAMENTOS (será unha clave externa).
  • IdCateE. Cada empregado ten unha categoría profesional. Do mesmo xeito que o campo anterior, este terá un rexistro relacionado estreitamente coa táboa CATEGORÍAS.