Análise e deseño detallado de aplicacións de informática e de xestión/Proceso de integración de vistas

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura


As posibilidades que poden darse na integración de vistas son:

  • Vistas idénticas. Aquelas nas que se atopan os mesmos tipos de obxectos, aínda que pode que con nomes distintos.
  • Vistas non idénticas. Posúen distintos tipos de obxectos. Dentro destas, podemos atoparnos con:
    • Vistas non idénticas equivalentes.
    • Vistas non idénticas non equivalentes.

A integración de vistas consiste en partir de dúas vistas e obter unha nova vista que as englobe, con esta e unha terceira vista obtense unha nova vista, e así sucesivamente ata chegar ao esquema global que reflicta a estrutura de información da organización para a cal se vai facer a base de datos. Outro método consiste en realizar un esquema conceptual global preliminar xunto coas vistas, e utilizar as vistas para refinar o esquema conceptual global. Ambos métodos teñen cabida na metodoloxía que se contempla neste libro.

No proceso de integración de vistas distínguense dúas etapas:

Resolución de conflitos[editar]

Ao intentar integrar distintas vistas poden producirse varios problemas:

Conflitos de nomes[editar]

Pode ocorrer tanto que se lles puxese o mesmo nome a dous obxectos distintos (homonimia) coma que dous obxectos iguais teñan máis dun nome (sinonimia). Este tipo de conflitos resólvense facilmente mediante a axuda dun dicionario de datos. A solución resulta evidente: cambiar os nomes aos obxectos.

Conflito entre entidades[editar]

Poden ser de varios tipos, sendo os máis habituais os que se producen cando:

  1. Unha entidade é un subconxunto doutra. Neste caso a solución consiste en introducir un subtipo.
  2. Unha entidade é disxunta con respecto a outra, pero ambas posúen atributos comúns. É dicir, son un subtipo dunha terceira entidade, o supertipo. Para solucionalo pódese establecer o supertipo cos atributos comúns, e deste saír os subtipos que conterán aqueles atributos específicos.

Conflito entre tipos de obxectos nos que un atributo é entidade noutra vista, ou viceversa[editar]

A solución consiste en transformar o atributo en entidade ou a entidade en atributo, segundo conveña.

Conflitos de cardinalidades[1] en relacións[editar]

Poden reflectir que as dúas relacións son a mesma, que hai dúas relacións distintas ou que unha das entidades involucradas na relación ten un ou varios subtipos.

Análise de redundancias de relacións[editar]

Unha vez integradas as vistas, haberá que analizar se se producen redundancias de relacións, o que pode reflectirse graficamente coma ciclos no diagrama entidade-relación. Estes ciclos deben detectarse e estudarse.

Notas[editar]

  1. Enténdese por cardinalidade o tipo de relación (un a un, un a moitos, etc.).