HTML/HTML

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
HTML
← Volver a World Wide Web HTML Seguir con HTML 4


A HTML é a linguaxe que se utiliza para definir as páxinas web. Trátase basicamente dunha serie de etiquetas que permiten definir texto e outros elementos que conforman as páxinas web, e que se visualizarán mediante un tipo de programa chamado “navegador web”.

Por que?[editar]

Para publicar información para unha distribución global, fai falla unha linguaxe comprendida de forma universal, unha especie de lingua materna de publicación que comprendan todas as computadoras. A linguaxe de publicación utilizada pola World Wide Web é a HTML.

Esta linguaxe fornece os medios para:

  • Publicar na rede documentos con encabezados, parágrafos, táboas, listas, imaxes, etc.
  • Obter información da rede a través de ligazóns de hipertexto, con simplemente premer nelas co rato.
  • Deseñar formularios para levar a cabo transaccións con servizos remotos, para o seu uso nas buscas de información, facer reservas, encargar produtos, etc.
  • Incluír presentacións, vídeos, sons e outras aplicacións directamente nos documentos.

Como?[editar]

Tim Berners-Lee, que estaba traballando no CERN, baseouse nunha linguaxe xa inventada, SGML, baseada en etiquetas tipo <etiqueta atributo="valor">, para crear unha linguaxe que indicase como se visualiza a información en forma de hipertexto. Foi así que naceu o HTML, que posteriormente popularizou o navegador Mosaic desenvolvido na NCSA.

Nos anos 90 saíu á luz xunto con internet. Internet ─e a súa linguaxe, HTML─ creáranse en principio con obxectivos divulgativos, para compartir unicamente textos e algunhas imaxes. Non se pensara que fose chegar a resultar unha plataforma con contidos tan variados e interactivos como os que hoxe caracterizan á rede das redes. A rede medrou dun xeito vertixinoso ─crecemento que continúa na actualidade─, e a medida que medraba fíxose necesario realizar unha serie de modificacións e ampliacións para dar resposta ás necesidades dos desenvolvedores das páxinas web.

Dende entón, a HTML ampliouse en moitos aspectos. E como a propia natureza da rede precisa que os autores das páxinas web utilicen as mesmas convencións de HTML, estes traballaron conxuntamente nas especificacións da linguaxe. E non só se ampliaron as capacidades do HTML, senón que se cambiou a forma de traballar coa linguaxe, a forma de interpretala, e motivouse o desenvolvemento doutras linguaxes con funcións complementarias ás da HTML para non sobrecargar esta última con funcionalidades que se considerou non lle eran propias. Así, as cuestións de deseño, as de automatización ou as de guionizado non están contempladas directamente na linguaxe HTML, senón que se utilizan outras linguaxes[1] compatibles con esta para dotar ás páxinas web de máis cor, dinamismo, etc.

HTML 2.0, que viu a luz en novembro do 1995, desenvolveuse amparado pola Internet Engineering Task Force («Forza da enxeñaría de internet») para codificar unha práctica común a finais de 1994. Esta versión non permitía un control preciso dos documentos, pero dado que por aquel entón internet estaba orientado principalmente ao ámbito académico, non se contemplou a necesidade de ampliar as súas funcionalidades. Netscape, empresa líder do sector naqueles tempos, comezou entón a permitir para o seu navegador o uso de novas etiquetas pensadas para mellorar o aspecto visual das páxinas web.

Foi por isto que a Internet Engineering Task Force comezou a traballar en novos estándares, que finalmente deron lugar en 1995 á HTML 3.0, unha versión moito máis enriquecida de HTML. Pero esta especificación resultou ser demasiado grande para as infraestruturas da época, o que dificultou a súa aceptación. Se ben nunca se chegou a un consenso nas discusións dos estándars, isto permitiu a adopción dunha morea de funcionalidades adicionais.

Unha serie de compañías ─entre as que cómpre salientar Netscape ou Sun Microsystems─ uníronse en 1994 para crear o que na actualidade se denomina o World Wide Web Consortium («Consorcio da World Wide Web») ou W3C. Os seus obxectivos consistían ─e seguen consistindo─ en conducir a World Wide Web ao seu máximo potencial, desenvolvendo protocolos de uso común para normalizar o uso da web en todo o mundo.

Esta iniciativa publicou en xaneiro de 1997 a especificación 3.2 da HTML, cuxa versión definitiva introduciu cambios esenciais como o uso de táboas. En decembro do mesmo ano publicouse a versión 4.0 tamén con importantes melloras, e non foi ata dous anos despois que se publicou a 4.01.

Notas[editar]

  1. Que se comentarán no epílogo.


HTML
← Volver a World Wide Web HTML Seguir con HTML 4