Ecuacións de segundo grao

En Galilibros, o Wikibooks en galego.

Denomínanse ecuacións de segundo grao aquelas que conteñen a incógnita elevada ao cadrado. A súa forma estándar é a seguinte:

  • Onde , e son constantes.

A solución xeral desta ecuación é:

  • Cando , existen dúas solucións correspondentes aos signos e .
A imaxe da dereita mostra un gráfico de en función de onde . A curva, denominada parábola, corta o eixo dúas veces. Os valores de para os que son as solucións da ecuación de segundo grao.
  • Cando , a curva non corta o eixo , e non existen solucións reais da ecuación de segundo grao.
  • Cando , a curva é tanxente ao eixo (tócao nun punto) no punto .