Ecuacións lineais

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Saltar á navegación Saltar á procura

As ecuacións lineais son aquelas onde as variables aparecen elevadas só á primeira potencia; dado que un número elevado á primeira potencia é igual a si mesmo (), pode dicirse que as ecuacións lineais son aquelas nas que as potencias non entran en xogo.

Representación gráfica da ecuación lineal , onde é a ordenada na orixe e é a pendente.

Unha ecuación lineal que relacione e pode expresarse do seguinte xeito:

Onde e son constantes.

Na imaxe da dereita pode verse a representación gráfica dos valores de e que satisfán a ecuación.

  • A constante , denominada ordenada na orixe, é o valor que toma para .
  • A constante é a pendente da liña, que é igual ao cociente entre a variación de e a variación correspondente de .

Na imaxe indicáronse dous puntos da recta, e , e as variacións e . Polo tanto, a pendente é:

Se non se coñece nin o valor de nin o valor de , non hai unha solución única para os seus valores. Calquera par de valores da liña da imaxe satisfará a ecuación.

Dadas dúas ecuacións coas mesmas incógnitas e , poden resolverse mutuamente ambas para calcular simultaneamente as súas incógnitas.