Bash/Variables de ambiente

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Bash
← Volver a users Variables de ambiente Seguir con Teclas e combinacións de teclas útiles


As variables de ambiente permítennos referirmos a certos datos do sistema dun xeito sinxelo. Para utilizalas, prefíxanse co símbolo $. Para cambiar o valor dunha variable (ata que remate a sesión da consola) escríbese en consola o nome da variable, seguido do símbolo =, e a continuación escríbese o novo valor da variable e prémese INTRO.

EDITOR[editar]

Esta variable contén o editor de texto por defecto para a sesión da consola.

HOME[editar]

Esta variable de ambiente úsase para gardar o directorio persoal do usuario. Os directorios listados na mesma están separados por dous puntos (:).

LANG[editar]

Esta variable contén a localización do sistema. Esta é un código formado polo código da lingua, o código do país e mailo código da codificación de caracteres utilizada. Ás veces inclúe o nome do territorio en que se utiliza, en caso de que se trate dun dialecto ou unha variante dunha lingua que estea no mesmo país que a variante principal. O exemplo máis completo sería o do valenciano: ca_ES.utf8@valencia.

Lingua: ca (catalán)
País: ES (España)
Codificación de caracteres: utf8 (UTF 8)
Variante: valencia (valenciano ou "catalán de Valencia")

Ademais da variante lingüística, tamén poden indicarse no código outras peculiaridades da localización, coma o alfabeto utilizado.

PATH[editar]

A variable de ambiente PATH úsase para almacenar os directorios onde Bash busca executables e guións.

Para engadir directorios a esta variable, adoita procederse do seguinte xeito:

PATH=$PATH:/directorio/novo

PS1[editar]

Esta variable corresponde ao prompt.

PWD[editar]

Esta variable contén a ruta de traballo actual.

SHELL[editar]

Esta variable contén a ruta ao executable da consola, xeralmente Bash (/bin/bash).

USER[editar]

Esta variable almacena o nome do usuario que utiliza a consola.


Bash
← Volver a users Variables de ambiente Seguir con Teclas e combinacións de teclas útiles