Bash/alias

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Bash
← Volver a Til alias Seguir con bash


alias permite asignarlle a un alias definido polo usuario unha orde. A súa sintaxe fundamental sería a seguinte:

alias ALIAS=ORDE

Onde:

  • ALIAS é o alias, e
  • ORDE é a orde á que equivalerá o alias.

Cómpre ter en conta certos aspectos da sintaxe:

  • Entre o alias, o símbolo “=” e a orde non pode haber espazos en branco.
  • A orde en cuestión pode incluír argumentos, en cuxo caso será necesario (dado o uso de espazos en branco) limitar a orde cos argumentos ben con comiñas simples ben con comiñas dobres.

Valga o seguinte exemplo para ilustrar o seu funcionamento:

alias ll='ls -l'

Cómpre ter en conta que estas asignacións só teñen efecto ata que se peche a sesión na consola na que se declararon, polo que para utilizalas a diario cómpre engadir os alias das ordes ao ficheiro .bashrc.

Véxase tamén[editar]

Outras ordes[editar]


Bash
← Volver a Til alias Seguir con bash