C++/Expresións

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
< C++
C++
Expresións


As expresións requiren que se procese algo. O procesamento remata cun resultado, e pode ter ademais efectos colaterais —podería afectar ao estado do programa de modos que non teñen por que estar directamente ligados ao resultado—.

Por exemplo, «3+4» é unha expresión cuxo resultado é «7», e que non ten efectos colaterais.

Por outra banda, a seguinte liña de código é unha expresión que ten como efecto colateral que se imprima en pantalla o texto «Ola mundo!» e un salto de liña:

std::cout << "Ola mundo!" << std::endl;

As expresións conteñen operadores e operandos, e ambos os dous poden ter diversas formas. Na expresión anterior, «<<» é un operador, e «std::cout», «"Ola mundo!"» e «std::endl» son operandos.

Todo operando ten un tipo de dato. O efecto dun operador depende do tipo dos operandos.

A expresión (toda ela) ten por resultado «std::cout» e, como efecto colateral, escribe «Ola mundo!» no fluxo de saída estándar e ponlle fin á liña de saída. Logo, ao escribir un punto e coma («;») a continuación da expresión, estamos dicindo que o valor devolto pode descartarse, dado que no que estabamos interesados era nos seus efectos colaterais.


C++
Expresións