C/Características

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
< C
C
← Volver a Historia Características Seguir con C fronte a outras linguaxes de programación


Estas son algunhas das características máis salientables da linguaxe de programación C:

Linguaxe estruturada[editar]

Un programa en C consiste nunha serie de ordes que se executan unha tras da outra, con algúns elementos que poden alterar a execución lineal, como estruturas alternativas ou repetitivas. Este modelo de programación non é o máis achegado á forma de pensar das persoas.

Linguaxe de nivel medio[editar]

C considérase unha linguaxe de nivel medio, pois combina os elementos das linguaxes de alto nivel coa funcionalidade propia da linguaxe ensambladora. É dicir, ofrece un rendemento propio de programas escritos en linguaxe ensambladora, ao mesmo tempo que carece de certas restricións propias de linguaxes coma Pascal.

Outra funcionalidade de C propia de linguaxes de baixo nivel é a súa forma de manexar o uso da memoria. Permite a manipulación de bits, bytes, enderezos de memoria e punteiros, motivo polo cal é unha linguaxe especialmente axeitada á hora de programar sistemas operativos.

Estas funcionalidades propias de linguaxes de baixo nivel, por outra banda, son o motivo de que se cometan tantos erros ao traballar con C.

Portabilidade[editar]

Un programa en C pode compilarse perfectamente para funcionar en calquera sistema operativo, xeralmente sen necesidade de facer ningún gran cambio previo.

Erros en tempo de execución[editar]

Un programa feito en C, unha vez compilado, non está preparado para a comprobación de erros en tempo de execución. É dicir, durante a execución do programa nada impide que se superen os límites dun vector (array), ou que os valores asignados a unha variable non sexan superiores ao máximo valor que esta pode conter (desbordar). En C é o desenvolvedor o que ten que asegurarse de levar a cabo todas estas comprobacións.

Mestura de tipos de datos[editar]

C non esixe unha compatibilidade estrita entre os tipos de datos á hora de facer operacións, de xeito que nunha mesma expresión poden mesmo mesturarse díxitos e caracteres, así coma números enteiros e números reais. Durante a execución realízanse as conversións de tipo pertinentes. Así e todo, é preferible para mellorar o rendemento do programa prever ditas conversións e evitalas sempre que sexa posible.

Poucas palabras clave[editar]

C só ten 32 palabras clave, fronte ás máis de cen que teñen outras linguaxes de programación, coma Basic.

Modulación[editar]

C non permite a creación de funcións dentro doutras funcións. Porén, permite modular o código fonte en partes, permitindo chamar funcións dende outras funcións, escritas no mesmo ficheiro que o código fonte da función principal ou en ficheiros separados. A longo prazo a modulación do código fonte, separando funcións ou grupos de funcións en ficheiros separados, resulta moi beneficiosa para o programador, e permite aproveitar facilmente as mesmas funcións en varios programas distintos.

Linguaxe compilada[editar]

C é unha linguaxe compilada, e por tanto ten a vantaxe da velocidade e maila eficiencia, pero isto implica que cada cambio no código fonte fai necesario repetir o proceso de compilación.


C
← Volver a Historia Características Seguir con C fronte a outras linguaxes de programación