C/Comentarios

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
< C
C
← Volver a Traballar con árbores Comentarios Seguir con Constantes literais


Os comentarios son un xeito directo de documentar o código fonte dun programa, pois permítennos escribir todo tipo de descricións e explicacións dentro do código, información que o compilador ignorará.

Hai dous xeitos de facer comentarios en C:

// Este é un comentario dunha soa liña
/* Este é un comentario
   de máis dunha liña */

Cómpre ter en conta que calquera símbolo */ interrompe un comentario, o que significa que non podemos utilizar comentarios aniñados.

/* Aquí comeza o comentario,
   e dentro del podo volver escribir /*
   pero unha vez escriba */
   o comentario quedou pechado,
   a pesares de ter dous inicios,
   o que significa que estas últimas catro liñas
   non forman parte do comentario */


C
← Volver a Traballar con árbores Comentarios Seguir con Constantes literais