C/fclose

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
< C
Saltar á navegación Saltar á procura
C
← Volver a Marcadores de formato fclose Seguir con feof


A chamada á función sigue a sintaxe:

int fclose(FILE * punteiro);

Un exemplo de chamada podería ser:

saida=fclose(punteiro);

Esta función pecha o ficheiro asociado ao punteiro. Se un ficheiro non se pecha explicitamente con esta función, péchase de xeito automático ao rematar a execución do programa. Unha vez se pecha o ficheiro faise inaccesible, e antes de pecharse, calquera dato no búfer asociado ao ficheiro grávase nel.

Os ficheiros cómpre pechalos cando xa non se vaian utilizar no programa. Lémbrese que a cantidade de ficheiros ou búfers en memoria abertos ao mesmo tempo está limitado.

En caso de que a función se execute correctamente, devolverá 0. Se ocorre algún erro devolverá a constante EOF.

Cómpre ter en conta que o valor que queda no punteiro tras utilizar a función é lixo, non nulo (NULL).


C
← Volver a Marcadores de formato fclose Seguir con feof