C/free

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
< C
C
← Volver a exit free Seguir con malloc


Esta función utilízase para liberar espazos de memoria dinámicos creados mediante as funcións malloc(), calloc() e realloc(). Se se intenta liberar un bloque de memoria que non foi previamente reservado por algunha destas funcións, pódense producir erros durante a execución do programa.

O seu uso é moi doado. Non devolve nada, e na chamada abonda con pasarlle como argumento un punteiro que ligue ao espazo de memoria a liberar. A súa sintaxe sería a seguinte:

free(punteiro);

A función free() non lle dá o valor nulo ao punteiro, polo que, salvo en caso de que non vaiamos volver utilizar o punteiro, cómpre darlle dito valor a continuación do uso desta función. É dicir:

free(punteiro);
punteiro = NULL;


C
← Volver a exit free Seguir con malloc