C/fwrite

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
< C
C
← Volver a ftell fwrite Seguir con getchar


A chamada á función segue a seguinte sintaxe:

int fwrite(const void * bufer, size_t lonxitude, size_t cantidade, FILE * ficheiro);

A función escribe ou almacena unha certa cantidade de elementos dunha lonxitude (en bytes) determinada contidos en bufer no ficheiro. A función devolve o número de elementos escritos.

Esta función almacena os datos numéricos en formato binario.


C
← Volver a ftell fwrite Seguir con getchar