C/gets

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
< C
C
← Volver a getchar gets Seguir con perror


Por motivos de seguridade, non se recomenda o uso desta función, sendo este substituído xeralmente polo das funcións fgets() e scanf().

A función gets() le unha liña da entrada estándar (stdin) e a almacena na cadea que se lle especifique. A función devolve un punteiro á cadea lida, e en caso de ser o valor deste punteiro nulo, significará que houbo un erro ou que se leu o carácter de fin do ficheiro (FdF). A súa sintaxe é:

gets(variable);

A función permite a entrada dunha cadea de caracteres con espazos en branco.

A función devolve como valor un punteiro de tipo char, que apunta á variable na que gets() garde o que lea. Se non se escribe nada (aparte do salto de liña ao final), o valor do punteiro que devolve gets() será nulo (NULL).

O maior problema de gets radica en que, aínda que o usuario exceda a cantidade de caracteres establecida para a cadea, segue lendo o que este escribe. Isto provocará un erro, pero a función non fornece procedemento algún para detectar dito erro.


C
← Volver a getchar gets Seguir con perror