C/strcmp

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
< C
Saltar ata a navegación Saltar á procura
C
← Volver a realloc strcmp Seguir con strcpy


strcmp() compara dúas cadeas de caracteres, fornecidas coma argumentos. Se as cadeas de caracteres son iguais, a función devolverá 0. En caso contrario, a función devolverá un valor distinto de 0, negativo se a primeira cadea vai primeira por orde alfabética, ou positivo en caso contrario. Para comprobacións de orde alfabética, cómpre usar unicamente letras ben todas minúsculas ben todas maiúsculas e do alfabeto anglosaxón (nin ñ nin tiles). A sintaxe para usar esta función sería a seguinte:

variable = strcmp(cadea1, cadea2);

Onde:

variable almacenará a saída da función,
cadea1 será unha cadea de texto,
e cadea2 será outra cadea de texto.

Taboa de resultados: tendo a cadea x, e a cadea y, strcmp(x,y) devolverá:

Menor a 0, cando x vai antes que y.
Igual a 0, cando x é igual a y.
Maior a 0, cando x vai despois que y.


C
← Volver a realloc strcmp Seguir con strcpy