CMake/include

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
CMake
← Volver a if include Seguir con include_directories


A orde include() permite ler o código dun ficheiro CMake.

Sintaxe[editar]

include(ficheiro_ou_módulo [OPTIONAL] [RESULT_VARIABLE variable] [NO_POLICY_SCOPE])

As ordes do ficheiro procésanse de maneira inmediata, coma se estivesen escritas onde o include() que le o ficheiro.

Se se emprega o OPTIONAL, non se deterá o procesamento de non existir o ficheiro.

Se se emprega RESULT_VARIABLE, a variable pasará a conter o nome completo do ficheiro incluído ou NOTFOUND en caso de non existir este e non ser opcional.

En caso de que se indique o nome dun módulo en vez de o dun ficheiro, buscarase o ficheiro que teña por nome o nome do módulo e maila extensión .cmake, primeiro no direcotrio que conteña a variable CMAKE_MODULE_PATH, e logo no directorio de módulos de CMake. Porén, en caso de que o ficheiro CMake dende o que se chama á orde include() estea el mesmo no directorio dos módulos de CMake, será este o primeiro no que se busque o módulo a incluír. Para máis información, véxase a política CMP0017.

No que respecta á opción NO_POLICY_SCOPE, pode lerse sobre ela no artigo sobre a orde cmake_policy().


CMake
← Volver a if include Seguir con include_directories