CSS/list-style-type

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
< CSS
CSS
← Volver a list-style-position list-style-type Seguir con margin


A propiedade list-style-type permite definir o tipo de marcador a empregar para os elementos dunha lista.

Valores[editar]

Valor Descrición
none Os elementos da lista non levan marcador.
circle O marcador será unha circunferencia.
disc O marcador será un círculo. É o valor predeterminado.
square O marcador será un cadrado.
armenian O marcador empregará o sistema de numeración tradicional armenio.
decimal O marcador será un número.
decimal-leading-zero O marcador será un número con tantos ceros iniciais como sexa preciso para que todos os elementos teñan a mesma cantidade de cifras.
georgian O marcador utiliza o sistema de numeración tradicional gregoriano.
lower-alpha O marcador utiliza o alfabeto en minúsculas.
lower-greek O marcador utiliza o alfabeto grego.
lower-latin O marcador utiliza o alfabeto latino en minúsculas.
lower-roman O marcador utiliza o sistema de numeración romano en minúsculas.
upper-alpha O marcador utiliza o alfabeto en maiúsculas.
upper-latin O marcador utiliza o alfabeto latino en maiúsculas.
upper-roman O marcador utiliza o sistema de numeración romano en maiúsculas.
inherit O valor desta propiedade obtense do elemento pai.

Elementos aos que afecta list-style-type[editar]


CSS
← Volver a list-style-position list-style-type Seguir con margin