EPFQ2

En Galilibros, o Wikibooks en galego.

Volta ó título da sección

 • Román e Bernardo teñen 30 e 50 kg de masa. Póñense no columpio, Román a 1m do eixe. a) Que forzas se exercen cara abaixo? b) Para equilibrarse, onde debe situarse Bernardo?

d(Bernardo) * (peso Bernardo) = d(Román) * (Peso Román) d = (294 N*1 m)/490 N = 0,6 m

 • Ó levar dúas bolsas cada unha nunha man notamos unha sensación de mellor transporte que se as levamos nunha. Por que?

A parte de forzar menos a man, porque está o peso distribuído, equilibrando o corpo. De outro xeito, teriamos que equilibrar co noso propio corpo o momento causado polo peso, botando o corpo para unha beira, co que as bolsas se veñen cara a un.

 • Calcula o lugar onde se atopa o cdg dun triángulo.

Ó trazar as liñas perpendiculares ó chan, por exemplo trazándoas ó ter suspendido o triángulo de cada vértice, as liñas córtanse xusto no baricentro.

 • Calcula a situación do cdg dunha bola sólida.

Ó suspender a bola de diferentes puntos, as liñas perpendiculares córtanse xusto no baricentro (que neste caso é o centro da bola).

 • Explica por que os tentetesos son difíciles de tumbar

Ver o exemplo: Co chumbo na parte de abaixo e vacio na de enriba, o cdg está situado abaixo, e mantén a posición máis baixa posible para estar en equilibrio.

 • Debuxa a forza que impulsa a torre de Pisa a xirar, xusto no momento no que perda o equilibrio.

O cdg cae xusto fora da base de sustentación.

 • De que xénero de panca é unha blanza? Como funciona?

Punto de apoio no medio: 1º Xénero. Equilibramos unha masa con outra igual, logo podemos empregar pesas calibradas para medir a mesma masa que ellas teñen.

 • Transportamos dúas cargas de 20 e 30 kg nos extremos dunha barra de 1 m. Debuxa as forzas e o punto onde debe apoiarse a barra no ombro.

x1 + x2 = 1 m x1 * 30 = x2 * 20 co que x1 = 0,4 m; x2 = 0,6 m

 • Unha substancia é sometida a todo tipo de procesos físicos para intentar separala nos seus compñentes e segue mantendo as súas propiedades. a) ¿Que podemos dicir dela? b) Represéntaa segundo a teoría cinética.
 • Botamos 24 g de NaCl en 125 g de auga pura. Da a concentración de tódolos xeitos que saibas.
 • Se facemos combinacións do carbono co osíxeno obtémola-táboa de masas expresadas en gramos:
Táboa de multiplicar
Masa de carbonoMasa de osíxenoMasa de dióxido de carbono
123244
246488
3696132
48128176

a) Indica as substancias que son elementos e as que son compostos. b) Se partimos de 1 g de carbono, que cantidade de osíxeno necesitamos? c) que cantidade de dióxido se formará?

 • Calcula o tempo que tardará un coche en vir de Foz ata Ribadeo (24 km) se vai a 75 km/h
 • Fai a gráfica do movemento anterior
 • Unha roda xira a razón de 13 voltas por minuto. Calcul ao tempo que tardará en rtecorrer 1 km se o radio é de 1m
 • Un bolígrafo cae dunha mesa de 0,7 m de altura. Calcula o que tarda en chegar ó chan.
 • Un obxecto de 2 kg é empurrado na horizontal, sen rozamento, durante 2 minutos cunha forza de 2 N. Calcula a súa velocidade final.
 • Por que se producen estacións na Terra?