EPFQ3 Enerxética química

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Saltar á navegación Saltar á procura

1.Dadas: B2O3(s) + 3H2O(g) --> 3O2(g) + 2BH3 ΔH = +2035 kJ

2H2O(l) --> 2H2O(g) ΔH = +88 kJ

H2(g) + (1/2)O2(g) --> H2O(l) ΔH = -286 kJ

2B(s) + 3H2(g) --> B2H6(g) ΔH = +36 kJ , Calcula DH para 2B(s) + (3/2)O2(g) --> B2O3(s) Di se a reacción é exotérmica ou endotérmica e por que.

As ecuacións deben ser reordenadas ata que os reactivos coincidan na parte esquerda e os productos na parte dereita, coincidindo coa cuarta ecuación (a problema). Así, a primeira ecuación debe ser invertida (equivalente a multiplicar por -1), e a terceira debe ser invertida e multiplicada por tres para ter (3/2)O2 na esquerda. A segunda ecuación debe ser multiplicada por (3/2) e invertida

para cancelar o exceso de H2O(l) na esquerda.

  • B2H6(g) + 3O2(g) --> B2O3(s) + 3H2O(g) ΔH = -2035 kJ
  • 3H2O(l) --> 3H2O(g) ΔH = -132 kJ
  • H2O(l) --> H2(g) + (1/2)O2(g) ΔH = +858 kJ
  • 2B(s) + 3H2(g) --> B2H6(g) ΔH = +36 kJ

sumando, obtemos:

  • 2B(s) + (3/2)O2(g) --> B2O3(s) ΔH = -1273 kJ

4.Na electrólise da auga, unha das semireaccións é 2H2O (l) -> O2 (g) + 4H+ (aq) + 4e-Calcula o tempo necesario que ha de estar pasando unha corrente de 1,5A para obter 0,5L de O2 a 0,7at e 30ºC.

pV = nRT;

n = 0,7at.0,5L/0,082at.L.ºK-1.mol-1.303ºK

n = 1,41*10-2mol O2

segundo a ecuación química, necesitamos 4 electróns por cada molécula de osíxeno, polo tanto, necesitamos 4*1,41*10-2mol de electróns = 5,62*10-2mol; como cada mol ten o NA de electróns, 6,023*1023*5,62*10-2 = 3,39*1022 electróns

Como 1C = 1A*1s

= 1/1,6*10-19electróns, 3,39*1022 electróns*1,6*10-19C cada electrón = 5430 C = 1,5A*t ->

t = 3620s.


Voltar[editar]

EPFQ3