EPFQ3 Leis ponderais e volumétricas

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura

Volta ó título da sección

  • Un gas encerrado duplica o seu volume a presión constante. Calcula a temperatura final se inicialmente estaba a 23ºC

O Volume dun gas encerrado, se a p se mantén constante, é proporcional á temperatura (absoluta). Así, se duplica o volume, duplicará tamén a temperatura.

T0 = 23ºC = 296ºK

logo, T pedida = 2*296ºK = 592ºK (= 319ºC)

  • Cánto volume ocupan (en c.n.) 35g de Ar?

O Argón é un gas. En c.n., de xeito ideal, un mol de calquer gas ocupa 22,4L.

Como o Ar é un gas nobre, e polo tanto, monoatómico, e ten unha masa atómica de 40u (redondeando), 35g de Ar son

35/40 mol = 0,875mol,

e ocupan (22,4L/mol)*0,875mol = 19,6L (= 0,0196m3)

  • Cánto pesan 2L de Ar en c.n.?

PM do Ar = 40u, logo 1mol de Ar son 40g.

En c.n., 1mol de calquera gas ocupa 22,4L, co que 2L serán

x mol = 1mol*2L/22,4L = 0,089mol

e, en peso, 0,089mol*40g/mol = 3,57g = 3,57*10-3kg

  • Un gas encerrado duplica o seu volume a presión constante. Calcula a temperatura final se inicialmente estaba a 23ºC

O Volume dun gas encerrado, se a p se mantén constante, é proporcional á temperatura (absoluta). Así, se duplica o volume, duplicará tamén a temperatura.

T0 = 23ºC = 296ºK

logo, T pedida = 2*296ºK = 592ºK (= 319ºC)