EPFQ3 Táboa Periódica

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura

Volta ó título da sección

  • Sen usar a Táboa Periódica (máis que como comprobación) di todo o que podas sobre o elemento nº53

Poñemos a táboa de Hund:

1s2

2s2 p6

3s2 p6 d10

4s2 p6 d10 f14

5s2 p5 d10 f14

6s2 p6 d10 f14

Ten ocupadas 5 capas, logo pertence ó 5º período. Ten, na capa máis externa, 7 electróns, pertencendo entón ó grupo 17. É dicir, é un halóxeno e polo tanto, illante en situación normal, e terá moita tendencia a reaccionar químicamente. O seu número de oxidación máis probable será -1, co que tenderá a coller un electrón ó combinarse químicamente (alta electronegatividade), podendo ter ademáis cargas positivas impares ata +7.

Tenderá a combinarse con metais para formar sais binarias (ligazón iónica), e tamén poderá formar ácidos e sais ternarias como parte do anión (ligazón covalente co osíxeno, o mesmo que no caso de outros compostos con elementos non metálicos).

Terá 53 protóns, 53 electróns e un número de neutróns maior de 53, co que a súa masa atómica non baixará de 110

  • Ordea por orde crecente do tamaño atómico (e explica a causa de dita ordeación) os seguintes elementos: S, Cl, Mg, Na.

Dentro dun período, os elementos diminúen de tamaño ó aumentar o número atómico, logode esquerda a dereita na Táboa Periódica. Así, temos que en tamaño, Na>Mg>S>Cl, e polo tanto a ordeación pedida é Cl, S, Mg, Na

  • Sen usar a táboa periódica, di todo o que podas sobre o elemento nº37.

Poñemos a táboa de Hund: 1s2

2s2 p6

3s2 p6 d10

4s1 p6 d10 f14

5s2 p5 d10 f14

6s2 p6 d10 f14

Ten ocupadas 4 capas, logo pertence ó 4º período. Ten, na capa máis externa, 1 electrón, pertencendo entón ó grupo 1. É dicir, é un metal alcalino e polo tanto, conductor (eléctrico e térmico), e terá moita tendencia a reaccionar químicamente cedendo electróns. O seu número de oxidación será +1, co que tenderá a ceder un electrón ó combinarse químicamente (baixa enerxía de ionización).

Tenderá a combinarse con metais para formar aleacións (ligazón metálica), e tamén poderá formar sais (binarias ou ternarias) como catión (ligazón iónica co non metal ou o osíxeno do anión). Terá 37 protóns, 37 electróns en estado neutro e un número de neutróns maior de 37, co que a súa masa atómica non baixará de 75.

Un gas non se pode disolver en auga, non conduce e está constituído por un só elemento. Di todo o que podas sobre a súa estructura.

Se non é soluble en auga non é un composto de tipo iónico. Se non conduce, será covalente. É dicir, terá unha estructura de moléculas con pouca interacción mutua, con p.f. e punto de fervenza baixos, ...

  • Ordea por orde creciente de electronegatividades Ru, Ba, Si, S.

Na táboa periódica, os elementos aumentan a súa electronegatividade cara ó F, é dicir, cara á dereita e arriba. Logo teremos Ba, Ru, Si, S