Esquizofrenia/Tratamento/Duración

En Galilibros, o Wikibooks en galego.

Os medicamentos antisicóticos reducen o risco de futuros episodios psicóticos nos pacientes que se recuperaron dun episodio agudo. Así a todo, aínda con tratamento continuo, pacientes recuperados poden sufrir recaídas. Os índices de recaída son máis altos no grupo de enfermos que suspenderon os medicamentos. Pero aínda así, non é realista esperar que o tratamento continuo con medicamentos evite as recaídas, pero si que reduza a intensidade e frecuencia das mesmas. O tratamento de síntomas psicóticos graves xeralmente require doses máis altas que as usadas para o tratamento de mantemento. Se os síntomas reaparecen con doses baixas, un aumento temporal da dose pode evitar unha recaída total.

É moi importante que as persoas con esquizofrenia traballen en equipo cos seus médicos e familiares para asegurar que se cumpra co plan de tratamento, dado que é máis probable que ocorran recaídas cando os medicamentos antisicóticos suspéndense ou se toman de xeito irregular. Cumprir co tratamento refírese seguir o plan tal como foi recomendado polo médico. Un bo cumprimento refírese tomar os medicamentos receitados, nas doses adecuadas e ás horas indicadas tódolos días. Tamén se refire ir ás citas na clínica e seguir coidadosamente tódolos aspectos do tratamento recomendado. O cumprir co tratamento moitas veces é difícil para o enfermo, pero pode facilitarse con axuda de certas estratexias. O bo cumprimento co tratamento pode levar a unha mellor calidade de vida.

As persoas que sofren de esquizofrenia posiblemente non cumpran co tratamento por varias razóns. O paciente pode crer que non está doente e polo tanto negarse tomar medicamentos. O seu pensamento pode estar tan desorganizado que se esquece de tomar as súas doses diarias. Familiares e amigos poden estar mal informados e aconsellar incorrectamente que suspenda o tratamento cando se sente mellor. O médico pode esquecerse de preguntar con que frecuencia toma as súas medicamentos, e pode negarse cambiar a dose ou iniciar un tratamento novo cando o paciente solicítao. Algúns pacientes opinan que os efectos secundarios dos medicamentos son peores que a enfermidade. O abuso de substancias pode interferir coa eficacia do tratamento e pode levar a que o paciente deixe de tomar os medicamentos. O cumprimento vólvese aínda máis difícil cando a estes factores engádeselles un réxime de tratamento complicado.

Afortunadamente hai varias estratexias que os pacientes, os médicos e as familias poden usar para asegurar un mellor cumprimento, e así evitar un empeoramento da enfermidade. Algúns medicamentos antisicóticos, entre eles haloperidol (Haldol®), flufenazina (Prolixin®), perfenazina (Trilafon®) e outros, están dispoñibles en formas inxectables de acción prolongada, o que elimina a necesidade de tomar pastillas a diario. Unha meta importante de estudos actuais é desenvolver unha maior variedade de medicamentos antisicóticos de acción prolongada. É de sumo interese que poidan administrarse por inxección os axentes máis novos, xa que teñen efectos secundarios máis leves. Apuntes nun calendario e o uso de caixas para pílulas (caixas con compartimentos para cada día da semana) serven para que os medicamentos tómense correctamente. Outras estratexias son o uso de alarmas que soa para recordar ao paciente que debe tomar o medicamento, e o sincronizar a administración de medicamentos con eventos de rutina como as comidas. Estes procedementos simples serven para que o paciente cumpra co horario de tomar os medicamentos. Cando os familiares colaboran para que observen os horarios de administración dos medicamentos orais, mellórase o cumprimento.

O médico pode monitorear se a toma de pílulas é un problema e traballar en equipo co paciente e os seus familiares para facilitar o cumprimento. É necesario motivar aos pacientes para que continúen tomando os seus medicamentos correctamente. Ademais destas estratexias, a educación do paciente e a familia achega da esquizofrenia, os seus síntomas e os medicamentos son partes importantes do tratamento e favorecen o cumprimento do mesmo.