Saltar ao contido

Fundamentos físicos da informática

En Galilibros, o Wikibooks en galego.

O obxectivo desta materia consiste en fornecer as bases físicas e electrónicas da computación dixital.

A materia divídese en tres partes:

Requisitos previos[editar]

Para o estudo desta materia cómpre contar cos seguintes coñecementos previos:

Índice[editar]

Electromagnetismo[editar]

Campos eléctricos[editar]

 1. Carga eléctrica
 2. Condutores e illantes
 3. Lei de Coulomb
 4. Campo eléctrico
 5. Dipolos eléctricos
 6. Liñas do campo eléctrico
 7. Lei de Gauss

Potencial eléctrico[editar]

 1. Potencial eléctrico
 2. Superficies equipotenciais
 3. Enerxía potencial electrostática
 4. Capacidade eléctrica
 5. Almacenamento da enerxía eléctrica
 6. Condensadores
 7. Dieléctricos

Campos magnéticos[editar]

 1. Forza exercida por un campo magnético
 2. Campo magnético creado por cargas puntuais en movemento
 3. Campo magnético creado por correntes eléctricas: Lei de Biot e Savart
 4. Lei de Gauss para o magnetismo
 5. Lei de Ampere
 6. Fluxo magnético
 7. Lei de Faraday e a forza electromotriz
 8. Indutancia
 9. Enerxía magnética

Fundamentos de teoría de circuítos[editar]

Circuítos de corrente continua[editar]

 1. Corrente eléctrica e movemento de cargas
 2. Resistencia e Lei de Ohm
 3. Enerxía nos circuítos eléctricos
 4. Combinacións de resistencias
 5. Regras de resolución de circuítos eléctricos
 6. Fenómenos transitorios, circuítos RC e RL

Circuítos de corrente alterna[editar]

 1. Corrente alterna en resistencias, condensadores e bobinas
 2. Circuíto serie RLC sen xerador
 3. Análise de circuítos en corrente alterna

Dispositivos electrónicos e fotónicos[editar]

Dispositivos electrónicos[editar]

 1. Teoría de bandas dos sólidos
 2. Condución eléctrica en semicondutores
 3. Díodos
 4. Transistores bipolares
 5. Transistores MOSFET

Familias lóxicas[editar]

 1. Caracterización de familias lóxicas
 2. Lóxica resistencia-transistor
 3. Lóxica díodo-transistor
 4. Lóxica transistor-transistor
 5. Lóxica MOS e CMOS

Dispositivos fotónicos[editar]

 1. Fontes luminosas
 2. Propagación da luz
 3. Reflexión e refracción
 4. Polarización

Véxase tamén[editar]