GNU Core Utilities/cat

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
GNU Core Utilities
cat Seguir con chgrp


Amosa o contido dun ficheiro de texto por consola. A ruta ao ficheiro débeselle fornecer como argumento. A súa sintaxe fundamental sería a seguinte:

cat /ruta/ao/ficheiro.txt

O resultado podería ser:

Isto é un ficheiro
de exemplo.

Numerar as filas[editar]

Mediante o parámetro -n conséguese que as filas aparezan numeradas. A sintaxe fundamental sería:

cat -n /ruta/ao/ficheiro.txt

E o resultado para o ficheiro do exemplo anterior sería:

     1  Isto é un ficheiro
     2  de exemplo.


GNU Core Utilities
cat Seguir con chgrp