JavaScript/Casos concretos de formularios

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
JavaScript
Casos concretos de formularios


Restricións de completado de campos[editar]

Se se quere evitar mediante JavaScript que se envíe un formulario se antes non se engadiu contido a un dos seus campos, pode facerse do seguinte xeito:

<!-- [...] -->

<script type="text/javascript" language="javascript">
 function ComprobarOsCampos(formulario)
 {
  if (formulario.correo.value == "") // Se o campo do correo está baleiro.
  {
   alert("Ten que escribir o seu correo electrónico.");
   formulario.correo.focus(); // Enfócase o campo do correo.
   return(false); // Devólvese «false» para evitar que se envíen os datos do formulario.
  }
  else return(true); // Se o campo ten contido, envíanse os datos do formulario.
 }
</script>

<!-- [...] -->

<form name="formulario" onsubmit="return ComprobarOsCampos(formulario)" action="guión.php" method="post" >
 <!-- Campos: -->
 Nome: <input type="text" name="nome" id="nome" /><br />
 Apelidos: <input type="text" name="apelidos" id="apelidos" /><br />
 Correo: <input type="text" name="correo" id="correo" />

 <!-- Botóns: -->
 <p><input type="submit" value="Enviar" /><input type="reset" value="Borrar" /></p>
</form>

<!-- [...] -->

Restricións de escolla de opcións[editar]

A continuación amósanse algunhas formas de evitar que se envíen os datos dun formulario sen antes escollerse unha opción:

<!-- [...] -->

<script type="text/javascript" language="javascript">
 function VerificarOFormulario(formulario)
 {
  // Función para asegurarse de que se seleccionase un dos elementos dun grupo de botóns.
  function ComprobarQueHaiEscolla(botons)
  {
   for (i = 0; i < botons.length; i++)
   {
    if (botons[i].checked)
	 return (true);
   }
   return (false);
  }

  // Asegurarse de que o usuario contestou a pregunta sobre a forma de distribución.
  if (!ComprobarQueHaiEscolla(formulario.permiso))
  {
   alert("Debe escoller se permite ou non que contactemos con vostede posteriormente.");
   return (false);
  }

  // Asegurarse de que o usuario escolleu un número de usuarios.
  if (!ComprobarQueHaiEscolla(formulario.usuarios))
  {
   alert("Debe escoller unha das opcións sobre a cantidade de usuarios.");
   return (false);
  }

  // Comprobar que non se escollese o primeiro dos tipos de compañía (non conta como valor).
  if (formulario.tipo.options[0].selected)
  {
   alert("Debe escoller un tipo de compañía da lista.");
   formulario.tipo.focus();
   return (false);
  }

  return (true);
 }
</script>

<!-- [...] -->

<form name="formulario" onsubmit="return VerificarOFormulario(formulario)" action="guión.py" method="post" >

 <!-- Solicitude de permiso para contacto posterior sobre novos produtos. -->
 <p>Danos permiso para contactar con vostede no futuro para informarlle sobre novos produtos que
 poidan resultar do seu interese?<br />
 
  <input type="radio" name="permiso" value="1" />Dóuvolo</input>
  <input type="radio" name="permiso" value="0" />Non</input>

 </p>

 <!-- Solicitude do número de usuarios da rede. -->
 <p>Cantos usuarios ten a súa rede?

  <ul>
   <li><input type="radio" name="usuarios" value="1" />Entre 1 e 5 usuarios.</input></li>
   <li><input type="radio" name="usuarios" value="6" />Entre 6 e 10 usuarios.</input></li>
   <li><input type="radio" name="usuarios" value="11" />Entre 11 e 15 usuarios.</input></li>
   <li><input type="radio" name="usuarios" value="16" />Máis de 15 usuarios.</input></li>
  </ul>

 </p>

 <!-- Solicitude do tipo de compañía. -->
 <p>De que tipo é a súa compañía?<br />

  <select name="tipo">
   <option>(escolla unha opción)</option>
   <option value="software">Compañía de software</option>
   <option value="hardware">Compañía de hardware</option>
   <option value="ambos">Compañía de software e hardware</option>
  </select>

 </p>

 <!-- Botóns de envío ou restablecemento do formulario. -->
 <p>
  <input type="submit" value="Enviar" />
  <input type="reset" value="Borrar"/>
 </p>
</form>

<!-- [...] -->


JavaScript
Casos concretos de formularios