JavaScript/Delimitadores

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
JavaScript
Delimitadores Seguir con Meta-caracteres


Ao empregar funcións de expresións regulares, o patrón ten que estar entre dous delimitadores. Os delimitadores poden ser calquera carácter salvo letras, barra invertida («\») ou espazo en branco.

Os delimitadores máis habituais son as barras inclinadas («/»), as grades («#») e as tiles («~»).

Exemplos[editar]

/foo bar/
#^[^0-9]$#
+php+
%[a-zA-Z0-9_-]%


JavaScript
Delimitadores Seguir con Meta-caracteres