Lóxica de proposicións

En Galilibros, o Wikibooks en galego.

A lóxica desempeña un papel central en moitos campos, especialmente nas matemáticas. A lóxica tamén resulta esencial para construír e probar programas informáticos. Porén, ás veces o noso razoamento lóxico é deficiente e pode dar lugar a erros. Por tanto, é importante identificar as leis fundamentais das derivacións lóxicas.

Algo básico para as derivacións lóxicas son as proposicións. As proposicións son afirmacións que poden ser verdadeiras ou falsas, e que poden combinarse e manipularse de varias maneiras. Este libro explicará como realizar estas manipulacións.

O libro presenta uns argumentos lóxicos. Todos eles están relacionados con proposicións atómicas, é dicir, proposicións que non se poden dividir. As proposicións atómicas combínanse mediante conexións para formar proposicións compostas. Existen certas proposicións, as tautoloxías, que sempre son verdadeiras, e dan lugar a equivalencias lóxicas, que fornecen os medios para manipular as proposicións mediante álxebra, e implicacións lóxicas, que permiten un razoamento sólido.

Índice[editar]

  1. Argumentos e proposicións lóxicas
  2. Conexións lóxicas
  3. Proposicións lóxicas compostas
  4. Tautoloxía e contradicións
  5. Equivalencias lóxicas
  6. Implicacións e derivacións lóxicas