MS-DOS/dir

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
MS-DOS
← Volver a cd dir Seguir con edit


dir amosa o contido do cartafol actual, xunto con información relevante. Se a continuación da orde se especifica un directorio, amosarase a información de dito directorio. No caso de directorios con espazos no seu nome, utilizaremos comiñas para delimitar o nome do cartafol ou o directorio completo. Véxase o seguinte exemplo:

dir "C:\Documentos e Configuracións\"


MS-DOS
← Volver a cd dir Seguir con edit