Saltar ao contido

Modelo:Infobox

En Galilibros, o Wikibooks en galego.

Indicacións de uso do modelo

Este modelo é un metamodelo: un modelo usado para construír outros modelos. Non está feito para usalo directamente nun artigo, pero pode usarse como base se é necesario. Mira Wikipedia:Modelos para atopar unha introdución ás caixas de información e axuda sobre como diseñalas. Mira na Categoría:Caixas de información para atopar modelos específicos de caixas de información.

Uso[editar]

O seu uso é similar a {{navbox}}, pero con algunhas diferenzas. Cada fila na táboa pode ter unha cabeceira, un par etiqueta/dato ou só unha cela con datos. Estes son estados mutuamente exclusivos polo que ao definir unha fila como cabeceira e como par etiqueta/dato, ignórase o par etiqueta/dato.

Para engadir unha imaxe noutro sitio que non sexa na cabeceira da caixa de información, ou para inserir datos con forma libre, cómpre usar unha fila que teña só un campo de datos.

Rango de números[editar]

Os números das filas poden ir do 1 ó 99 (para situacións onde se precisen máis de 99 filas, mira a sección "Embedding" abaixo). Para permitir unha maior flexibilidade cando cambia o formato dunha caixa de información, pode ser útil utilizar números non consecutivos para a cabeceira e as filas de etiqueta/dato. Os parámetros para as novas filas pódense inserir no futuro sen ter que cambiar os números dos parámetros existentes. Por exemplo:

|header3 = Sección 1
|label5  = Etiqueta A
|data5  = Dato A
|label7  = Etiqueta C
|data7  = Dato C
|header10 = Sección 2
|label12 = Etiqueta D
|data12  = Dato D

Parámetros[editar]

Ligazóns ver/conversar/editar[editar]

name
Se este parámetro está presente, as ligazóns "ver/conversa/editar" engadiranse á parte inferior do infobox, apuntando ao modelo nomeado. Podes empregar {{subst:PAGENAME}}.
Este parámetro non adoita empregarse xa que pode levar aos usuarios a enganos cando queiran editar os datos do infobox.

Título[editar]

Texto por riba do infobox
Sub-cabeceira do infobox
(o resto do infobox vai aquí)
Texto na cela superior do infobox
Sub-cabeceira do infobox
Segunda sub-cabeceira do infobox
(o resto do infobox vai aquí)

Hai dúas formas de poñe-lo título nun infobox. Unha amosa o título dentro dos bordos do infobox mentres que a outra fai que apareza por riba da caixa. Póden empregarse os dous xuntos, só un ou incluso ningún (isto último non é recomendado).

title
Texto a poñer para que apareza por riba da caixa.
above
Texto a poñer para que apareza na cela superior da caixa, dentro do bordo.

Contido opcional[editar]

subheader, subheader2
campos de título adicionais que se amosan baixo {{{title}}} e {{{above}}}.
image, image2
imaxes a amosar na parte superior do modelo. Use sintaxe completa, p.ex: [[Ficheiro:exemplo.png|200px|alt=Exemplo]]. A imaxe amósase centrada por defecto.
caption, caption2
Texto a amosar baixo as imaxes.
header(n)
Texto a usar coma cabezallo da fila n.
label(n)
Texto a usar coma etiqueta da fila n.
data(n)
Texto a amosar como datos na fila n.
below
Texto amosado na última cela inferior do modelo. Habitualmente reservado a campos de notas.
child
Vexa a sección Integración para máis detalles.

Nota: para calquera valor de (n) non se permiten tódalas combinacións de valores. A presenza de |header(n)= fará que os correspondentes parámetros |data(n)= |label(n)= (e |rowclass(n)=) sexan ignorados. A ausendia de |data(n)= fará que o correspondente |label(n)= se ignore. As combinacións válidas para cada liña son:

 • |header(n)= |class(n)=
 • |data(n)= |rowclass(n)= |class(n)=
 • |label(n)= |data(n)= |rowclass(n)= |class(n)=

Estilo CSS opcional[editar]

bodystyle
Aplícase a todo o modelo
titlestyle
Aplícase só ao título. Non se aconsella engadir unha cor de fondo.
abovestyle
Aplícase só á cela "above". O estilo por defecto ten "font-size:large". Para texto de tamaño normal use "font-size:medium;".
imagestyle
Aplícase á cela da imaxe. Inclúe o texto do pé da imaxe, mais este debe definirse en captionstyle.
captionstyle
Aplícase ao pé da imaxe.
headerstyle
Aplícase a tódolos cabezallos de celas
labelstyle
Aplícase a tódolas etiquetas de celas
datastyle
Aplícase a tódolos datos das celas
belowstyle
Aplícase só a cela "below".

Clases HTML[editar]

bodyclass
Este parámetro insértase no atributo "clase" para todo o infobox.
titleclass
Este parámetro insértase no atributo "clase" para o título do infobox.
aboveclass
Este parámetro insértase no atributo "clase" para a cela "above".
aboverowclass
Este parámetro insértase no atributo "clase" para a fila enteira da cela "above".
subheaderclass
Este parámetro insértase no atributo "clase" para o subtítulo do modelo.
subheaderrowclass
Este parámetro insértase no atributo "clase" para a fila enteira do subtítulo.
imageclass
Este parámetro insértase no atributo "clase" para a imaxe.
imagerowclass1, imagerowclass2
Estes parámetros insértanse no atributo "clase" para as filas enteiras das imaxes.
rowclass(n)
Este parámetro insértase no atributo "clase" para a fila especificada, incluíndo a etiqueta e calquera outro texto nela.
class(n)
Este parámetro insértase no atributo "clase" para a cela da fila especificada. De non existir datos non ten efecto.
belowclass
Este parámetro insértase no atributo "clase" para a cela "below".

Microformatos[editar]

Este modelo soporta o engadido de información micro-formateada. Isto faise engadindo atributos de clase ás celas de datos, indicando o tipo de información contida. Exemplo:

|bodyclass = vcard
|class1 = fn
|class2 = org
|class3 = tel

Títulos en cursiva[editar]

Os títulos nas infobox pódense poñer en cursiva, introducindo o parámetro italic title.

 • Activar a cursiva nos títulos indicando |italic title={{{italic title|}}} no infobox.
 • Desactivar por defecto mais permitir algunhas instancias usando |italic title={{{italic title|no}}}
 • Non amosar ningún título en cursiva, para o que hai que omitir este parámetro.

Facer que os campos sexan opcionais[editar]

Unha fila cunha etiqueta pero sen datos non se amosa. Isto permite a creación de filas de contido opcionais. Para facer que unha fila sexa opcional use un parámetro que por defecto teña unha cadea de caracteres baleira:

|label5 = Population
|data5 = {{{population|}}}

Desta forma se o artigo non define un valor para o parámetro na chamada ao infobox non se amosará a fila.

Pode incluír o parámetro enteiro nunha sentenza "#if" para que non se amose ningún texto a maiores se non se da un valor para o parámetro:

|label6 = Mass
|data6 = {{#if:{{{mass|}}}|{{{mass}}} kg}}

Para máis información sobre a sentenza #if, vexa meta:ParserFunctions##if:.

Pode facer que os cabezallos sexan opcionais da mesma forma:

{{Infobox
|name  = {{subst:PAGENAME}}
|title  = Exemplo de cabeceiras opcionais
|header1 = {{#if:{{{item_1|}}}{{{item_2|}}}{{{item_3|}}}|Cabeceira opcional}}
|label2 = ítem 1
|data2  = {{{item_1|}}}
|label3 = ítem 2
|data3  = {{{item_2|}}}
|label4 = ítem 3
|data4  = {{{item_3|}}}
}}

Exemplos[editar]

Proba de Infobox
Exemplo
Pé para imaxe
Cabeceira
Dato sen etiqueta
cabeceira, etiqueta e dato definidos
etiqueta e datos etiqueta e datos
Texto final
{{Infobox
|name     = Infobox/doc
|bodystyle  = 
|title    = Proba de Infobox
|titlestyle  = 

|image    = [[Ficheiro:exemplo.png|200px|alt=Exemplo]]
|imagestyle  = 
|caption   = Pé para imaxe
|captionstyle = 
|headerstyle = background:#ccf;
|labelstyle  = background:#ddf;
|datastyle  = 

|header1 = Cabeceira
|label1 = 
|data1  = 
|header2 = 
|label2 = Etiqueta que non se amosa
|data2  = 
|header3 =
|label3 = 
|data3  = Dato sen etiqueta
|header4 = cabeceira, etiqueta e dato definidos
|label4 = non se amosa
|data4  = non se amosa
|header5 =
|label5 = etiqueta e datos
|data5  = etiqueta e datos

|belowstyle = background:#ddf;
|below = Texto final
}}

Exemplo con bodystyle = width:20em; e labelstyle = width:33%;

Proba 2
Etiqueta 1 Datos 1
Etiqueta 2 Datos 2
Etiqueta 3 Datos 3
Cabeceira 4
Etiqueta 5 Datos 5: Lorem ipsum dolor sit amet.
Texto final
{{Infobox
|bodystyle  = width:20em;
|name    = Proba 2
|title    = Proba 2
|titlestyle = 
|headerstyle = 
|labelstyle = width:33%
|datastyle  = 

|header1 = 
|label1 = Etiqueta 1
|data1  = Datos 1
|header2 = 
|label2 = Etiqueta 2
|data2  = Datos 2
|header3 = 
|label3 = Etiqueta 3
|data3  = Datos 3
|header4 = Cabeceira 4
|label4 = 
|data4  = 
|header5 = 
|label5 = Etiqueta 5
|data5  = Datos 5: Lorem ipsum dolor sit amet.

|belowstyle = 
|below = Texto final
}}

Integración[editar]

Pódese integrar un infobox dentro de outro empregando o parámetro |child=. Isto permite crear un infobox modular ou seccións ben definidas.

Título superior
Sección 1
Etiqueta 1.1 Datos 1.1
Sección 2
Etiqueta 2.1 Datos 2.1
Texto final
{{Infobox
| title = Título superior
| data1 = {{Infobox
 | child = yes
 | title = Sección 1
 | label1= Etiqueta 1.1
 | data1 = Datos 1.1
}}
| data2 = {{Infobox
 | child = yes
 | title = Sección 2
 | label1= Etiqueta 2.1
 | data1 = Datos 2.1
}}
|belowstyle = 
|below = Texto final
}}
Título superior
Sección 1
Etiqueta 1.1 Datos 1.1
Sección 2
Etiqueta 2.1 Datos 2.1
Texto final
{{Infobox
| title = Título superior
| header1 = Sección 1
 {{Infobox
 | child = yes
 | label1= Etiqueta 1.1
 | data1 = Datos 1.1
}}
| header2 = Sección 2
 {{Infobox
 | child = yes
 | label1= Etiqueta 2.1
 | data1 = Datos 2.1
}}
|belowstyle = 
|below = Texto final
}}

Sintaxe completa en branco[editar]

O modelo pode manexar ata 99 filas. Neste exemplo só se inclúen 20 e non se inclúen os parámetros "class".

{{Infobox
|name     = {{subst:PAGENAME}}
|bodystyle  = 
|title    = 
|titlestyle  = 
|above    = 
|abovestyle  = 

|imagestyle  = 
|captionstyle = 

|image    = 
|caption   = 
|image2    = 
|caption2   = 

|headerstyle = 
|labelstyle  = 
|datastyle  = 

|header1 = 
|label1  = 
|data1  = 
|header2 = 
|label2  = 
|data2  = 
|header3 = 
|label3  = 
|data3  = 
|header4 = 
|label4  = 
|data4  = 
|header5 = 
|label5  = 
|data5  = 
|header6 = 
|label6  = 
|data6  = 
|header7 = 
|label7  = 
|data7  = 
|header8 = 
|label8  = 
|data8  = 
|header9 = 
|label9  = 
|data9  = 
|header10 = 
|label10 = 
|data10  = 
|header11 = 
|label11 = 
|data11  = 
|header12 = 
|label12 = 
|data12  = 
|header13 = 
|label13 = 
|data13  = 
|header14 = 
|label14 = 
|data14  = 
|header15 = 
|label15 = 
|data15  = 
|header16 = 
|label16 = 
|data16  = 
|header17 = 
|label17 = 
|data17  = 
|header18 = 
|label18 = 
|data18  = 
|header19 = 
|label19 = 
|data19  = 
|header20 = 
|label20 = 
|data20  = 

|belowstyle =
|below = 
}}
Este recadro non aparecerá no artigo.
Esta documentación está transcluída desde Modelo:Infobox/uso. Os editores poden probar cambios no mesmo en Modelo:Infobox/probas.
Por favor, engade as categorías na subpáxina de documentación e os interwikis no Wikidata. Ver as subpáxinas deste modelo.