Saltar ao contido

MySQL/Identificadores temporais

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
MySQL
Identificadores temporais


Esta é unha lista dos distintos identificadores utilizados á hora de especificar formatos de datas en MySQL.

%a
Abreviatura de tres letras do día da semana.
%b
Abreviatura de tres letras do mes.
%c
Representación numérica do mes (0-12).
%D
Día do mes con sufixo anglosaxón.
%d
Representación numérica de dous cifras fixas do día do mes (00-31).
%e
Representación numérica do día do mes (0-31).
%f
Microsegundos (000000-999999).
%H
Hora en formato 24 horas con dúas cifras fixas (00-23).
%h
Hora en formato 12 horas con dúas cifras fixas (01-12).
%I
Hora en formato 12 horas con dúas cifras fixas (01-12).
%i
Minutos con dúas cifras fixas (00-59).
%j
Día do ano con tres cifras fixas (001-366).
%k
Hora en formato 24 horas (0-23).
%l
Hora en formato 12 horas (1-12).
%M
Nome do mes.
%m
Representación numérica do mes con dúas cifras fixas (00-12).
%p
AM (mañana) ou PM (tarde).
%r
Hora con horas en formato de 12 horas, minutos, segundos e a marca de mañana (AM) ou tarde (PM).
%S
Segundos con dúas cifras fixas (00-59).
%s
Segundos con dúas cifras fixas (00-59).
%T
Hora con horas en formato de 24 horas, minutos e segundos.
%U
Número da semana con dúas cifras fixas (00-53). Cóntase o domingo coma o primeiro día da semana.
%u
Número da semana con dúas cifras fixas (00-53). Cóntase o luns coma o primeiro día da semana.
%V
Número da semana con dúas cifras fixas (01-53). Cóntase o domingo coma o primeiro día da semana. Úsase con %X.
%v
Número da semana con dúas cifras fixas (01-53). Cóntase o luns coma o primeiro día da semana. Úsase con %x.
%W
Nome do día da semana.
%w
Representación numérica do día da semana (0-6). 0 é o domingo, e 6 o sábado.
%X
Ano da semana para cando o comezo desta se conte en domingo. Está en formato numérico de catro díxitos. Úsase con %V.
%x
Ano da semana para cando o comezo desta se conte en luns. Está en formato numérico de catro díxitos. Úsase con %v.
%Y
Ano en formato numérico de catro díxitos.
%y
Ano en formato numérico de dous díxitos.
%%
O carácter %.


MySQL
Identificadores temporais