Python/Funcionalidades

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Saltar á navegación Saltar á procura
Python
Funcionalidades Seguir con Novidades na versión 3.1


A seguinte é unha lista dalgunhas das funcionalidades e características máis salientables desta linguaxe:

 • A sintaxe é estrita pero clara, o que implica non só que resulta doada de comprender, senón que é obrigatorio que os códigos feitos en Python sexan doados de ler, por así dicilo. Senón non funcionan!
 • A súa biblioteca de funcións estándar é moi completa, e permite entre outras cousas conectarse a servidores web, buscar texto empregando expresións regulares e ler e modificar ficheiros. Se a isto se lle engaden as bibliotecas libres deterceiros dispoñibles, Python permite facer case calquera cousa.
 • Conta cun “modo interactivo” mediante o cal se poden probar de maneira doada pequenos fragmentos de código.
 • As súas funcionalidades poden ampliarse mediante o uso de extensións e módulos noutras linguaxes de programación, coma C ou C++.
 • Está dispoñible para un gran número de plataformas, e non necesita de cambios no código dunha plataforma a outra.
 • É software libre, e tras desta linguaxe hai unha gran comunidade.

Respecto da linguaxe en si, cómpre salientar as seguintes funcionalidades:

 • Tipos de datos dinámicos de moi alto nivel: números (en coma flotante, complexos e enteiros sen lonxitude límite), cadeas (tanto ASCII coma Unicode), listas e dicionarios.
 • Soporte para programación orientada a obxectos, con clases e herdanza múltiple.
 • O código pode agruparse en módulos e paquetes.
 • Manexo de erros mediante o uso de excepcións.
 • O manexo dos tipos de datos é moi estrito, o que permite detectar erros con maior facilidade.
 • Python conta con funcionalidades avanzadas tales coma xeradores e máis analizadores de listas.
 • Python permite xestionar a memoria de maneira automática.


Python
Funcionalidades Seguir con Novidades na versión 3.1