Saltar ao contido

Sintaxe da lingua galega/Cuestionario sobre CC

En Galilibros, o Wikibooks en galego.

Cuestionario sobre o complemento circunstancial[editar]

Preguntas[editar]

1. Indica a función do complemento. Escolle entre as seguintes
Respostas:
 • Complemento circunstancial de lugar.
 • Complemento circunstancial de tempo.
 • Complemento circunstancial de modo.
 • Complemento circunstancial de cantidade.
 • Complemento circunstancial de compañía.
 • Complemento directo.
 • Complemento indirecto.
 1. A presidenta viaxa moitas veces.
 2. A presidenta viaxa a Elx.
 3. A presidenta viaxa co seu home.
 4. A presidenta viaxa hoxe.
 5. A presidenta viaxa comodamente.
2. Indica a función do complemento. Escolle entre as seguintes
Respostas:
 • Complemento circunstancial de lugar.
 • Complemento circunstancial de tempo.
 • Complemento circunstancial de modo.
 • Complemento circunstancial de cantidade.
 • Complemento circunstancial de compañía.
 • Complemento directo.
 • Complemento indirecto.
 1. O camelo bebeu auga.
 2. O camelo bebeu moitísimo.
 3. O camelo bebeu pola mañá.
 4. O camelo bebeu no oasis.
 5. O camelo bebeu con gañas.
3. Indica a función do complemento. Escolle entre as seguintes
Respostas:
 • Complemento circunstancial de lugar.
 • Complemento circunstancial de tempo.
 • Complemento circunstancial de modo.
 • Complemento circunstancial de cantidade.
 • Complemento circunstancial de compañía.
 • Complemento directo.
 • Complemento indirecto.
 1. Xantamos no restaurante.
 2. Xantamos felizmente.
 3. Xantamos cogomelos.
 4. Xantamos unha barbaridade.
 5. Xantamos o venres.
4. Sinala a resposta adecuada á pregunta ¿cales son os complementos circunstanciais (pode haber un só ou varios) de...?
Velaquí tes o campo de fútbol da Estrada
o campo de fútbol
velaquí
velaquí e da Estrada
da Estrada
5. Sinala a resposta adecuada á pregunta ¿cales son os complementos circunstanciais (pode haber un só ou varios) de...?
Nesa obra os operarios traballon con moita lentitude.
nesa obra
os operarios
nesa obra e con moita lentitude
con moita lentitude
6. Sinala a resposta adecuada á pregunta ¿cales son os complementos circunstanciais (pode haber un só ou varios) de...?
Descubríronlle onte un pneumotórax no peito ó cóengo arquiveiro da Catedral de Santiago.
onte
un pneumotórax
no peito e onte
no peito, onte e da Catedral de Santiago
ó cóengo arquiveiro da Catedral de Santiago
7. Sinala a resposta adecuada á pregunta ¿cales son os complementos circunstanciais (pode haber un só ou varios) de...?
O vindeiro venres comungarás por primeira vez.
por primeira vez
o vindeiro venres
o vindeiro venres e por primeira vez
8. Sinala a resposta adecuada á pregunta ¿cales son os complementos circunstanciais de...?
Este serán irei outra vez á casa da praia.

Repara en que podes sinalar varias respostas.

Este serán
outra vez
á casa da praia
9. Sinala a resposta adecuada á pregunta ¿cales son os complementos circunstanciais de...?
Daquela nas vilas non había unha rede de sumidoiros.
Repara en que nesta pregunta podes sinalar varias respostas.
daquela
nas vilas
unha rede de sumidoiros
10. Sinala a resposta adecuada á pregunta ¿cales son os complementos circunstanciais de...?
Xoela mancoulle bastante o pulso ó final do partido.
Repara en que nesta pregunta podes sinalar varias respostas.
Xoela
bastante o pulso
ó final do partido
bastante
11. Sinala a resposta adecuada á pregunta ¿cales son os complementos circunstanciais de...?
Na viaxe resultoume francamente impresionante Santiago de Compostela.
Repara en que nesta pregunta podes sinalar varias respostas.
Na viaxe
francamente impresionante
Santiago de Compostela
12. Escribe o complemento circunstancial de "Fíxenlle unha cambadela a Cibrán no patio do colexio".
Resposta
13. Escribe o complemento circunstancial de "Cortastes a chacina de Salamanca cun coitelo de Taramundi".
Resposta
14. Sinala a resposta adecuada á pregunta ¿cales son os complementos circunstanciais de...?
Saleta camiñaba comigo moi lixeira.
Repara en que nesta pregunta podes sinalar varias respostas.
Saleta
comigo
moi lixeira
15. Sinala a resposta adecuada á pregunta ¿cales son os complementos circunstanciais de...?
A túa curmá enferma está agora de marabilla.
Repara en que nesta pregunta podes sinalar varias respostas.
agora de marabilla
agora
enferma
A túa curmá enferma
de marabilla

Solucións[editar]

1. Indica a función do complemento. Escolle entre as seguintes
Respostas:
 • Complemento circunstancial de lugar.
 • Complemento circunstancial de tempo.
 • Complemento circunstancial de modo.
 • Complemento circunstancial de cantidade.
 • Complemento circunstancial de compañía.
 • Complemento directo.
 • Complemento indirecto.
 1. A presidenta viaxa moitas veces.Complemento circunstancial de cantidade
 2. A presidenta viaxa a Elx.Complemento circunstancial de lugar
 3. A presidenta viaxa co seu home.Complemento circunstancial de compañía
 4. A presidenta viaxa hoxe.Complemento circunstancial de tempo
 5. A presidenta viaxa comodamente. Complemento circunstancial de modo
2. Indica a función do complemento. Escolle entre as seguintes
Respostas:
 • Complemento circunstancial de lugar.
 • Complemento circunstancial de tempo.
 • Complemento circunstancial de modo.
 • Complemento circunstancial de cantidade.
 • Complemento circunstancial de compañía.
 • Complemento directo.
 • Complemento indirecto.
 1. O camelo bebeu auga.Complemento directo
 2. O camelo bebeu moitísimo.Complemento circunstancial de cantidade
 3. O camelo bebeu pola mañá.Complemento circunstancial de tempo
 4. O camelo bebeu no oasis.Complemento circunstancial de lugar
 5. O camelo bebeu con gañas. Complemento circunstancial de modo
3. Indica a función do complemento. Escolle entre as seguintes
Respostas:
 • Complemento circunstancial de lugar.
 • Complemento circunstancial de tempo.
 • Complemento circunstancial de modo.
 • Complemento circunstancial de cantidade.
 • Complemento circunstancial de compañía.
 • Complemento directo.
 • Complemento indirecto.
 1. Xantamos no restaurante.Complemento circunstancial de lugar
 2. Xantamos felizmente.Complemento circunstancial de modo
 3. Xantamos cogomelos.Complemento directo
 4. Xantamos barbaramente.Complemento circunstancial de cantidade
 5. Xantamos o venres. Complemento circunstancial de tempo
4. Sinala a resposta adecuada á pregunta ¿cales son os complementos circunstanciais (pode haber un só CC. ou varios) de...?
Velaquí tes o campo de fútbol da Estrada
o campo de fútbolCD
velaquíCC de lugar
velaquí e da EstradaCCs de lugar
da EstradaCC de lugar
5. Sinala a resposta adecuada á pregunta ¿cales son os complementos circunstanciais (pode haber un só ou varios) de...?
Nesa obra os operarios traballon con moita lentitude.
nesa obraCC de lugar
os operarios Suxeito
nesa obra e con moita lentitude CC de lugar e CC de modo
con moita lentitude CC de modo
6. Sinala a resposta adecuada á pregunta ¿cales son os complementos circunstanciais (pode haber un só ou varios) de...?
Descubríronlle onte un pneumotórax no peito ó cóengo arquiveiro da Catedral de Santiago.
onteCC de tempo
un pneumotóraxCD
no peito e onteCC de lugar
no peito, onte e da Catedral de SantiagoModificador de cóengo
ó cóengo arquiveiro da Catedral de SantiagoCI
7. Sinala a resposta adecuada á pregunta ¿cales son os complementos circunstanciais (pode haber un só ou varios) de...?
O vindeiro venres comungarás por primeira vez.
por primeira vez
o vindeiro venres
o vindeiro venres e por primeira vez
8. Sinala a resposta adecuada á pregunta ¿cales son os complementos circunstanciais de...?
Este serán irei outra vez á casa da praia.
Repara en que nesta pregunta podes sinalar varias respostas.
Este seránCC de tempo
outra vezCC
á casa da praiaCC de lugar
9. Sinala a resposta adecuada á pregunta ¿cales son os complementos circunstanciais de...?
Daquela nas vilas non había unha rede de sumidoiros.
Repara en que nesta pregunta podes sinalar varias respostas.
daquelaCC de tempo
nas vilasCC de lugar
unha rede de sumidoiros
CD


10. Sinala a resposta adecuada á pregunta ¿cales son os complementos circunstanciais de...?
Xoela mancoulle bastante o pulso ó final do partido.
Repara en que nesta pregunta podes sinalar varias respostas.
XoelaSuxeito
bastante o pulsoSon dous sintagmas
ó final do partidoCC de tempo
bastanteCC de modo
11. Sinala a resposta adecuada á pregunta ¿cales son os complementos circunstanciais de...?
Na viaxe resultoume francamente impresionante Santiago de Compostela.
Repara en que nesta pregunta podes sinalar varias respostas.
Na viaxeCC de lugar
francamente impresionanteCC de modo
Santiago de CompostelaCD
12. Escribe o complemento circunstancial de "Fíxenlle unha cambadela a Cibrán no patio do colexio".
Respostano patio do colexio
13. Escribe o complemento circunstancial de "Cortastes a chacina de Salamanca cun coitelo de Taramundi".
Respostacun coitelo de Taramundi
14. Sinala a resposta adecuada á pregunta ¿cales son os complementos circunstanciais de...?
Saleta camiñaba comigo moi lixeira.
Repara en que nesta pregunta podes sinalar varias respostas.
SaletaSuxeito
comigoCC de compañía
moi lixeiraComplemento predicativo
15. Sinala a resposta adecuada á pregunta ¿cales son os complementos circunstanciais de...?
A túa curmá enferma está agora de marabilla.
Repara en que nesta pregunta podes sinalar varias respostas.
agora de marabillaSon dous complementos
agoraCC de tempo
enfermaModificador de curmá
A túa curmá enfermaSuxeito
de marabillaAtributo