Saltar ao contido

Sintaxe da lingua galega/Cuestionario sobre a oración

En Galilibros, o Wikibooks en galego.

Cuestionario sobre a oración[editar]

Preguntas[editar]

1. Indica se a seguinte afirmación é verdadeira ou falsa
A oración é un tipo de enunciado que ten sentido completo e entoación pechada e que se distingue da frase por non posuír un predicado.
Verdadeiro
Falso
2. Indica se a seguinte afirmación é verdadeira ou falsa
A concordancia é a relación gramatical que hai entre o suxeito e o núcleo do predicado (o verbo).
Falso
Verdadeiro
3. Escolle, de entre os seguintes conceptos, aquel que se corresponda a cada unha das secuencias seguintes
Estético, bonito, exhortativo, emotivo, metalingüístico, insólito, representativo, extraordinario, fático.
 • Se o enunciado fai fincapé sobre o emisor, o enunciado será...
 • Se se centra no receptor, o enunciado será...
 • Se o enunciado fai fincapé na mensaxe, o enunciado será...
 • Se o enunciado fai fincapé no código, o enunciado será...
 • Se o enunciado fai fincapé na canle, o enunciado será...
 • Se o enunciado fai fincapé na realidade extralingüística, será un enunciado...
4. Escolle, de entre os seguintes conceptos, aquel que defina o tipo de enunciado que é a oración que se presenta
Estético, bonito, exhortativo, emotivo, metalingüístico, insólito, representativo, extraordinario, fático.
 • Quérote moito e gustaríame que saíses comigo.
 • Ti cala e fai os deberes!
 • O sol ponse nos teus ollos cada vez que os pechas.
 • A palabra “quen” é invariable, non ten plural.
 • Oes?, óesme ben?, estás aí?
 • O río Miño é o máis grande de Galicia.
5. Escolle, de entre os seguintes conceptos, aquel que defina o tipo de enunciado que é a oración que se presenta
Estético, bonito, exhortativo, emotivo, metalingüístico, insólito, representativo, extraordinario, fático.
 • O indefinido algún/s, algunha/s non se pode empregar en oracións negativas
 • Non te oio, estás aí?
 • A Estrada é o concello máis grande de Galicia.
 • Calade xa!
 • Arde o corazón na lumieira do peito
 • Teño moito mediño.
6. Completa con estéticas, interrogativas, exhortativas, emotivas, metalingüísticas, afirmativas, representativas, desiderativas, fáticas, exclamativas, de posibilidade, dubitativas, negativas.
 • As oracións que chegan os feitos coma se fosen reais chámanse...
 • As oracións que expresan dúbida chámanse
 • As oracións que expresan sentimentos de xeito superlativo e que se representan na escrita con signos de exclamacións chámanse...
 • As oracións que expresan sentimentos de xeito superlativo e que se representan na escrita con signos de exclamacións chámanse...
 • As oracións que Manifestan unha pregunta chámanse...
7. Escolle de entre as seguintes palabras aquelas que se corresponden con cada oración estéticas, interrogativas, exhortativas, metalingüísticas, afirmativas, desiderativas, fáticas, exclamativas, de posibilidade, dubitativas, negativas.
 • Apuparon ó relator
 • Non vas aproveitar as labras para facer serraduras?
 • Oxalá cheguen á quenda de penaltis
 • Agora estarán facendo a minestra para comer.
 • Quizais non recollan o entullo da obra.
 • Que sufocado está!
8. Escolle de entre as seguintes palabras aquelas que se corresponden con cada oración estéticas, interrogativas, exhortativas, metalingüísticas, afirmativas, desiderativas, fáticas, exclamativas, de posibilidade, dubitativas, negativas.
 • Espero que o demoño te coma
 • Andan a cobizar a nosa sorte.
 • Quizais a chacina me guste máis co xamón.
 • Que cambra me deu!
 • Un arquipélago é un conxunto de illas ou de atois?
 • A policía non abateu o asasino.
9. Escolle de entre as seguintes palabras aquelas que se corresponden con cada oración interrogativas, exhortativas, afirmativas, desiderativas, fáticas, exclamativas, de posibilidade, dubitativas, negativas.
 • Estou canso.
 • Quizabes poida ser verosímil.
 • Haberá uns tres quilómetros ata alí.
 • Que gañen os ananos aos energúmenos desexamos todos
 • Vamos xa!
 • Non é el o teu cónxuxe?
 • Non estou amuado.
 • Non te aturo máis!
 • Non medirá nin seis metros
 • Oxalá non empreguen as tenaces.
 • Mal raio te parta!
 • Estás amuada?
10. As oracións de posibilidade... (escolle polo menos unha resposta)
Levan o verbo en presente de indicativo.
Levan o verbo en futuro ou condicional.
Poden levar o verbo en calquera tempo e modo.

Solucións[editar]

1. Indica se a seguinte afirmación é verdadeira ou falsa
A oración é un tipo de enunciado que ten sentido completo e entoación pechada e que se distingue da frase por non posuír un predicado.
Verdadeiro
Falso
2. Indica se a seguinte afirmación é verdadeira ou falsa
A concordancia é a relación gramatical que hai entre o suxeito e o núcleo do predicado (o verbo).
Falso
Verdadeiro
3. Escolle, de entre os seguintes conceptos, aquel que se corresponda a cada unha das secuencias seguintes
Estético, bonito, exhortativo, emotivo, metalingüístico, insólito, representativo, extraordinario, fático.
 • Se o enunciado fai fincapé sobre o emisor, o enunciado será emotivo
 • Se se centra no receptor, o enunciado será exhortativo
 • Se o enunciado fai fincapé na mensaxe, o enunciado será estético
 • Se o enunciado fai fincapé no código, o enunciado será metalingüístico
 • Se o enunciado fai fincapé na canle, o enunciado será fático
4. Escolle, de entre os seguintes conceptos, aquel que defina o tipo de enunciado que é a oración que se presenta
Estético, bonito, exhortativo, emotivo, metalingüístico, insólito, representativo, extraordinario, fático.
 • Quérote moito e gustaríame que saíses comigo. emotivo
 • Ti cala e fai os deberes! exhortativo
 • O sol ponse nos teus ollos cada vez que os pechas. estético
 • A palabra “quen” é invariable, non ten plural. metalingüístico
 • Oes?, óesme ben?, estás aí? fático
 • O río Miño é o máis grande de Galicia. representativo
5. Escolle, de entre os seguintes conceptos, aquel que defina o tipo de enunciado que é a oración que se presenta
Estético, bonito, conativo, emotivo, metalingüístico, insólito, representativo, extraordinario, fático.
 • O indefinido algún/s, algunha/s non se pode empregar en oracións negativas metalingüístico
 • Non te oio, estás aí? fático
 • A Estrada é o concello máis grande de Galicia. representativo
 • Calade xa! conativo
 • Arde o corazón na lumieira do peito estético
 • Teño moito mediño. emotivo
6. Completa con estéticas, interrogativas, exhortativas, emotivas, metalingüísticas, afirmativas, representativas, desiderativas, fáticas, exclamativas, de posibilidade, dubitativas, negativas.
 • As oracións que expresan dúbida chámanse... dubitativas
 • As oracións que expresan un desexo chámanse... desiderativas
 • As oracións que expresan sentimentos de xeito superlativo e que se representan na escrita con signos de exclamacións chámanse... exclamativas
 • As oracións que manifestan unha pregunta chámanse... interrogativas
 • As oracións que chegan os feitos coma se fosen reais chámanse... representativas
 • As oracións que expresan posibilidade ou suposición chámanse... de posibilidade
7. Escolle de entre as seguintes palabras aquelas que se corresponden con cada oración estéticas, interrogativas, exhortativas, metalingüísticas, afirmativas, desiderativas, fáticas, exclamativas, de posibilidade, dubitativas, negativas.
 • Apuparon ó relator afirmativa
 • Non vas aproveitar as labras para facer serraduras? interrogativa, negativa
 • Oxalá cheguen á quenda de penaltis desiderativa, afirmativa
 • Agora estarán facendo a minestra para comer. de posibilidade, afirmativa
 • Quizais non recollan o entullo da obra. dubitativa, negativa
 • Que sufocado está! exclamativa, afirmativa
8. Escolle de entre as seguintes palabras aquelas que se corresponden con cada oración estéticas, interrogativas, exhortativas, metalingüísticas, afirmativas, desiderativas, fáticas, exclamativas, de posibilidade, dubitativas, negativas.
 • Espero que o demoño te coma desiderativa, afirmativa
 • Andan a cobizar a nosa sorte. afirmativa
 • Quizais a chacina me guste máis co xamón. dubitativa, afirmativa
 • Que cambra me deu! exclamativa, afirmativa
 • Un arquipélago é un conxunto de illas ou de atois? interrogativa, afirmativa
 • A policía non abateu o asasino. negativa
9. Escolle de entre as seguintes palabras aquelas que se corresponden con cada oración interrogativas, exhortativas, afirmativas, desiderativas, fáticas, exclamativas, de posibilidade, dubitativas, negativas.
 • Estou canso. afirmativa
 • Quizabes poida ser verosímil. dubitativa, afirmativa
 • Haberá uns tres quilómetros ata alí. de posibilidade, afirmativa
 • Que gañen os ananos aos energúmenos desexamos todos desiderativa, afirmativa
 • Vamos xa! exhortativa, afirmativa
 • Non é el o teu cónxuxe? interrogativa, negativa
 • Non estou amuado. negativa
 • Non te aturo máis! desiderativa, negativa
 • Non medirá nin seis metros de posibilidade, negativa
 • Oxalá non empreguen as tenaces. desiderativa, negativa
 • Mal raio te parta! desiderativa, afirmativa
 • Estás amuada? interrogativa, afirmativa
10. As oracións de posibilidade... (escolle polo menos unha resposta)
Levan o verbo en presente de indicativo.
Levan o verbo en futuro ou condicional.
Poden levar o verbo en calquera tempo e modo.