Saltar ao contido

Sintaxe da lingua galega/Cuestionario sobre o atributo e o complemento predicativo

En Galilibros, o Wikibooks en galego.

Cuestionario sobre o atributo e o complemento predicativo[editar]

Preguntas[editar]

1. Indica se as seguintes proposicións son verdadeiras ou falsas.
O atributo concerta en xénero e número co nome ou sintagma nominal ó que se refire.
Un sintagma preposicional pode desenvolver a función de atributo.
O adverbio ou sintagma adverbial non pode desenvolver a función de atributo.
O atributo é substituíble, tanto sexa masculino ou feminino, singular ou plural, polo pronome persoal átono "o".
O atributo é un complemento que expresa unha calidade do suxeito nas oracións predicativas.
2. Indica o tipo de sintagma que fai a función de atributo.
Xoán está con poucos ánimos.
O cadeado está mal.
A miña avoa é Arnoiá.
Ese señor é unha boa persoa.
A miña avoa é da Arnoia.
3. Subliña o sintagma que fai a función de atributo e escribe o tipo de sintagma que é.
O partido está ben.
O partido é de fútbol.
A moeda é dourada.
Ese automóbil é un bólido.
Esa póla é bastante nodosa.
4. Subliña o sintagma que fai a función de atributo e escribe o tipo de sintagma que é.
O policía parecía de Nova York.
As augas do río son veloces.
Semella mancada a sofraxe.
Ese pavillón está en Lleida.
O teu pulso está escordado.
Foron as túas palabras as insidiosas.
5. (Non para 2º de ESO) Subliña o sintagma que fai a función de atributo, se o hai; e escribe o tipo de sintagma que é.
O policía era de Nova York.
A sanción foi moi rigorosa.
As túas palabras parecéronme efectivas.
O incendio xa está sufocado.
Foron as túas palabras.
6. (Non para 2º de ESO) Escribe as funcións dos sintagmas presentes no predicado. Sublíñaos.
A rodaxe da película foi en Alasca.
Covas é un lugar da parroquia de San Martiño de Forcarei.
Unha sociedade anónima deportiva é un tipo especial de sociedade anónima.
Os Gobernos de Islandia foron sempre coalicións.
Todo o texto está dispoñible.

Respostas[editar]

1. Indica se as seguintes proposicións son verdadeiras ou falsas.
O atributo concerta en xénero e número co nome ou sintagma nominal ó que se refire.
Un sintagma preposicional pode desenvolver a función de atributo.
O adverbio ou sintagma adverbial non pode desenvolver a función de atributo.
O atributo é substituíble, tanto sexa masculino ou feminino, singular ou plural, polo pronome persoal átono "o".
O atributo é un complemento que expresa unha calidade do suxeito nas oracións predicativas.
2. Indica o tipo de sintagma que fai a función de atributo.
Xoán está con poucos ánimos.Sintagma preposicional
O cadeado está mal.Sintagma adverbial (adverbio)
A miña avoa é Arnoiá.Sintagma adxectivo
Ese señor é unha boa persoa.Sintagma nominal
A miña avoa é da Arnoia.Sintagma preposicional
3. Subliña o sintagma que fai a función de atributo e o tipo de sintagma que é.
O partido está ben.Sintagma adverbial (adverbio)
O partido é de fútbol.Sintagma preposicional
A moeda é dourada.Sintagma adxectivo (adxectivo)
Ese automóbil é un bólido.Sintagma nominal
Esa póla é bastante nodosa.Sintagma adxectivo
4. Subliña o sintagma que fai a función de atributo e escribe o tipo de sintagma que é.
O policía parecía de Nova York.Sintagma preposicional
As augas do río son veloces.Sintagma adxectivo (adxectivo)
Semella mancada a sofraxe.Sintagma adxectivo (adxectivo)
Ese pavillón está en Lleida.Sintagma preposicional
O teu pulso está escordado.Sintagma adxectivo (adxectivo)
Foron as túas palabras as insidiosas.Sintagma nominal
5. Subliña o sintagma que fai a función de atributo, se o hai, e escribe o tipo de sintagma que é.
O policía era de Nova York.Sintagma preposicional
A sanción foi moi rigorosa.Sintagma adxectivo
As túas palabras parecéronme efectivas.Sintagma adxectivo (adxectivo)
O incendio xa está sufocado.Sintagma adxectivo (adxectivo)
Foron as túas palabras.??? (atributo elidido: "as ditas" ou "as que o provocaron", ...)
6. Escribe as funcións dos sintagmas presentes no predicado. Sublíñaos.
A rodaxe da película foi en Alasca.CC de lugar (ou "foi" significa aquí 'aconteceu', e funciona coma un verbo predicativo intransitivo, ou o atributo está elidido: En Alasca a rodaxe foi aceptable. Pénsese en A rodaxe da película foino ou en A rodaxe da película foino en Alasca).
Covas é un lugar da parroquia de San Martiño de Forcarei.atributo
Unha sociedade anónima deportiva é un tipo especial de sociedade anónima.atributo
Os Gobernos de Islandia foron sempre coalicións.CC de tempo (sempre) e atributo (coalicións)
Todo o texto está dispoñible.atributo