Sintaxe da lingua galega/Cuestionario sobre os sintagmas

En Galilibros, o Wikibooks en galego.

Cuestionario sobre os sintagmas[editar]

Preguntas[editar]

1. Escolle de entre as seguintes palabras aquelas que se correspondan con cada oración.
Adxectivo, nominal, adverbial, determinante, preposicional, sintagma.
 • Palabra que acompaña o núcleo dun sintagma nominal actualizándoo
 • Sintagma que contén como núcleo un adverbio.
 • Sintagma que contén como núcleo un substantivo ou pronome que substitúa a este.
 • Sintagma encabezado por unha ligazon
 • Sintagma que contén como núcleo un adxectivo.
 • Sintagma que contén como núcleo un adxectivo.
2. Sinala as oracións verdadeiras ().
Os determinantes poden modificar, cualificando, o núcleo dun sintagma nominal.
Os sintagmas realizan funcións sintácticas dentro doutros sintagmas.
O sintagma adverbial pode modificar o núcleo dun sintagma nominal.
A presenza dun núcleo é obrigada en todos os sintagmas menos no preposicional, pois este ten "enlace" e "termo".
O sintagma verbal desenvolve a función de predicado.
3. Os modificadores poden ser... (escolle polo menos unha resposta).
Determinantes posesivos
Adxectivos
Determinantes indefinidos
Adverbios
Sintagmas preposicionais
4. Os determinantes non poden ser núcleo dun sintagma nominal.
Verdadeiro
Falso
5. Escolle a resposta de entre as seguintes palabras
Determinante, adxectivo explicativo, adxectivo especificativo
 • Palabra que cualificando reduce o campo de aplicación do núcleo dun sintagma nominal.
 • Palabra que pode darlle un contexto ou actualizar os substantivos.
 • Palabra que tamén se chama "epíteto".
 • Palabra que reproduce algún significado que xa está presente no substantivo salientándoo.
6. Escolle a resposta de entre as seguintes palabras
Determinante, adxectivo, sintagma preposicional, indefinido, adverbio, substantivo
 • Modifica un adxectivo, un verbo, outro adverbio ou unha oración enteira.
 • Modifica mediante un enlace o núcleo dun sintagma.
 • Modifica o núcleo dun sintagma nominal (substantivo, determinante en función pronominal ou adxectivo substantivado) sen ser precisa unha preposición.
 • Está substantivado se vai acompañado por un determinante.
7. Sinala as oracións verdadeiras ().
O núcleo dun sintagma adverbial case sempre pode poñerse en singular ou en plural e é variable en xénero e número.
O núcleo dun sintagma nominal case sempre pode poñerse en singular ou en plural e é variable en xénero e número.
O núcleo dun sintagma verbal case sempre pode poñerse en singular ou en plural e é variable en persoa e número.
O núcleo dun sintagma adxectivo pode case sempre poñerse en singular ou en plural e é variable en xénero e número.
8. Subliña o sintagma nominal presente en
Hoxe o carcereiro traballou facilmente.
9. Subliña o sintagma preposicional presente en
Hoxe o carcereiro colocou na porta un cadeado.
10. Subliña o sintagma preposicional presente en
O prognóstico do psicanalista foi sinistro.
11. Subliña o determinante presente en
Esta rebanda mastigada dá realmente noxo.
12. Subliña o sintagma adxectivo presente en
Hoxe en día, eses teus amigos teñen un rancor realmente impresionante.
13. Subliña o adverbio presente en
O teu testemuño subministrou moi bos datos sobre o suborno.
14. Subliña o sintagma preposicional presente en
O teu testemuño subministrou moi bos datos sobre o suborno.
15. Subliña o sintagma preposicional presente en
Hoxe os bacoriños alimentáronse con landras frescas doadamente.
16. Subliña o modificador presente en
Unha cascuda noxenta escapuliuse baixo aquel moble.
17. Que clase de palabra é a que acompaña ó núcleo deste sintagma nominal? (a palabra en cuestión está entre comiñas)
Determinante, adxectivo explicativo, adxectivo especificativo
 • Aquela pedra "dura"
 • Esa casa do concello ten "moitas" cornixas.
 • O teu é un avogado "durmiñón".
 • Ten cartos "abondos"
 • Viu unha estrela "brillante".
 • Velaí unha estrela "anana"
18. Que clase de palabra é a que acompaña ó núcleo deste sintagma nominal?
Determinante, adxectivo explicativo, adxectivo especificativo
 • Inimigo eivado.
 • Alcatrán negro.
 • Chuvia húmida.
 • Personaxe principal.
 • Século décimo.
 • Meu avó.
19. Que clase de palabra é a que acompaña ó núcleo deste sintagma nominal?
Determinante, adxectivo especificativo, adxectivo explicativo, sintagma preposicional
 • Acedos limóns.
 • Infusión de poexo.
 • Ensalada de cogombro
 • Fariña branca
 • Guiso de luras
20. Que clase de palabra é a que acompaña ó núcleo deste sintagma nominal?
Determinante, adxectivo especificativo, adxectivo explicativo, sintagma preposicional
 • Azucre doce.
 • Árbore froiteira.
 • Preguntas varias.
 • Tres triplas
 • Bispo galego.
21. Indica a clase de palabra que é o vocábulo que está entre comiñas
Adxectivo, adverbio, determinante indefinido
 • A madrasta escapuliuse moi "rápido" nese momento.
 • Escavou bastante "rápido" o suco para plantar os garavanzos.
 • El é certamente "rápido".
 • A conxuntura económica non axuda a que haxa un "rápido" avance.
 • Tras as análises, déronnos moi "rápido" o prognóstico.
22. Indica a clase de palabra que é o vocábulo que está entre comiñas
Adxectivo, adverbio, determinante indefinido
 • Os cheiéns sufriron "bastante" hoxe.
 • Hai "bastante" xente choctaw na zona sur do Mississippi.
 • Os sioux son un pobo "bastante" amigo.
 • Os caribales habitaron as Antillas menores "bastante" tempo.
23. Indica a clase de palabra que é o vocábulo que está entre comiñas
Adxectivo, adverbio, determinante indefinido
 • Somerxeuno "máis" para que se embebese ben.
 • Precisamos uns lapis e "mais" unhas cartolinas.
 • Precisamos uns lapis "mais" unhas cartolinas.
 • Recompilaron os "máis" dos datos.
 • Cheguei, vin, "mais" perdín.
 • É "máis" rancoroso ca ti.
24. Indica a clase de palabra que é o vocábulo que está entre comiñas.
Adxectivo substantivado, adxectivo, adverbio, determinante
 • Xoel é unha persoa de trato "fácil".
 • Resultou fácil inchar o pneumático.
 • É ancián: Esquece "fácil".
 • Aldraxar é máis "fácil" do que respectar.
 • O "fácil" é dicirlle que é un cara lavada.
25. Indica a clase de palabra que é o vocábulo que está entre comiñas.
Adxectivo, adverbio, determinante indefinido
 • Este ano hai "menos" arrefriados e catarreiras.
 • É "menos" burrico ca ti.
 • Inimigáronse os "menos"
 • Precisamos "menos" porcas e máis parafusos.
 • Foi "menos" truán do que ti es cando xogades á baralla.
 • Cantou "menos" ca ela.

Solucións[editar]

1. Escolle de entre as seguintes palabras aquelas que se correspondan con cada oración.
Adxectivo, nominal, adverbial, determinante, preposicional, sintagma.
 • Palabra que acompaña o núcleo dun sintagma nominal actualizándoo determinante
 • Sintagma que contén como núcleo un adverbio. adverbial
 • Sintagma que contén como núcleo un substantivo ou pronome que substitúa a este. nominal
 • Sintagma encabezado por unha ligazon preposicional
 • Sintagma que contén como núcleo un adxectivo. adxectivo
 • Palabra ou grupo de palabras que ten movilidade dentro da oración. sintagma
2. Sinala as oracións verdadeiras.
Os determinantes poden modificar, cualificando, o núcleo dun sintagma nominal.
Os sintagmas realizan funcións sintácticas dentro doutros sintagmas.
O sintagma adverbial pode modificar o núcleo dun sintagma nominal.
A presenza dun núcleo é obrigada en todos os sintagmas menos no preposicional, pois este ten "enlace" e "termo".
O sintagma verbal desenvolve a función de núcleo do predicado.
3. Os modificadores poden ser... (escolle polo menos unha resposta).
Determinantes posesivos
Adxectivos
Determinantes indefinidos
Adverbios
Sintagmas preposicionais
Pronomes persoais
4. Os determinantes non poden ser núcleo dun sintagma nominal.
Verdadeiro
Falso
5. Escolle a resposta de entre as seguintes palabras
Determinante, adxectivo explicativo, adxectivo especificativo
 • Palabra que cualificando reduce o campo de aplicación do núcleo dun sintagma nominal. adxectivo especificativo
 • Palabra que pode darlle un contexto ou actualizar os substantivos. determinante
 • Palabra que tamén se chama "epíteto". adxectivo explicativo
 • Palabra que reproduce algún significado que xa está presente no substantivo salientándoo. adxectivo explicativo
6. Escolle a resposta de entre as seguintes palabras
Determinante, adxectivo, sintagma preposicional, indefinido, adverbio, substantivo
 • Modifica un adxectivo, un verbo, outro adverbio ou unha oración enteira. adverbio
 • Modifica mediante un enlace o núcleo dun sintagma. sintagma preposicional
 • Modifica o núcleo dun sintagma nominal (substantivo, determinante en función pronominal ou adxectivo substantivado) sen ser precisa unha preposición. adxectivo
 • Está substantivado se vai acompañado por un determinante. adxectivo
7. Sinala as oracións verdadeiras ().
O núcleo dun sintagma adverbial case sempre pode poñerse en singular ou en plural e é variable en xénero e número.
O núcleo dun sintagma nominal case sempre pode poñerse en singular ou en plural e é variable en xénero e número.
O núcleo dun sintagma verbal case sempre pode poñerse en singular ou en plural e é variable en persoa e número.
O núcleo dun sintagma adxectivo pode case sempre poñerse en singular ou en plural e é variable en xénero e número.
8. Subliña o sintagma nominal presente en
Hoxe o carcereiro traballou facilmente.
9. Subliña o sintagma preposicional presente en
Hoxe o carcereiro colocou na porta un cadeado.
10. Subliña o sintagma verbal presente en
O prognóstico do psicanalista foi sinistro.
11. Subliña o determinante presente en
Esta rebanda mastigada dá realmente noxo.
12. Subliña o sintagma adxectivo presente en
Hoxe en día, eses teus amigos teñen un rancor realmente impresionante.
13. Subliña o adverbio presente en
O teu testemuño subministrou moi bos datos sobre o suborno.
14. Subliña o sintagma preposicional presente en
O teu testemuño subministrou moi bos datos sobre o suborno.
15. Subliña o sintagma preposicional presente en
Hoxe os bacoriños alimentáronse con landras frescas doadamente.
16. Subliña o modificador presente en
Unha cascuda noxenta escapuliuse baixo aquel moble.
17. Que clase de palabra é a que acompaña ó núcleo deste sintagma nominal? (a palabra en cuestión está entre comiñas)
Determinante, adxectivo explicativo, adxectivo especificativo
 • Aquela pedra "dura" adxectivo explicativo
 • Esa casa do concello ten "moitas" cornixas. determinante indefinido
 • O teu é un avogado "durmiñón". adxectivo especificativo
 • Ten cartos "abondos" determinante indefinido
 • Viu unha estrela "brillante". adxectivo explicativo
 • Velaí unha estrela "anana" adxectivo especificativo
18. Que clase de palabra é a que acompaña ó núcleo deste sintagma nominal?
Determinante, adxectivo explicativo, adxectivo especificativo
 • Inimigo eivado.adxectivo especificativo
 • Alcatrán negro.adxectivo explicativo
 • Chuvia húmida.adxectivo explicativo
 • Personaxe principal.adxectivo especificativo
 • Século décimo.determinante numeral ordinal
 • Meu avó.determinante posesivo
19. Que clase de palabra é a que acompaña ó núcleo deste sintagma nominal?
Determinante, adxectivo, sintagma preposicional
 • Acedos limóns.adxectivo explicativo
 • Infusión de poexo.sintagma preposicional
 • Ensalada de cogombrosintagma preposicional
 • Fariña brancaadxectivo explicativo
 • Guiso de lurassintagma preposicional
20. Que clase de palabra é a que acompaña ó núcleo deste sintagma nominal?
Determinante, adxectivo especificativo, adxectivo explicativo, sintagma preposicional
 • Azucre doce.adxectivo explicativo
 • Árbore froiteira.adxectivo especificativo
 • Preguntas varias.determinante
 • Tres triplasdeterminante
 • Bispo galego.adxectivo especificativo
21. Indica a clase de palabra que é o vocábulo que está entre comiñas.
Adxectivo, adverbio, determinante indefinido
 • A madrasta escapuliuse moi "rápido" nese momento. adverbio
 • Escavou bastante "rápido" o suco para plantar os garavanzos.adverbio
 • El é certamente "rápido".adxectivo
 • A conxuntura económica non axuda a que haxa un "rápido" avance.adxectivo
 • Tras as análises, déronnos moi "rápido" o prognóstico.adverbio
22. Indica a clase de palabra que é o vocábulo que está entre comiñas.
Adxectivo, adverbio, determinante indefinido
 • Os cheiéns sufriron "bastante" hoxe.adverbio
 • Hai "bastante" xente choctaw na zona sur do Mississippi.determinante indefinido
 • Os sioux son un pobo "bastante" amigo.adverbio
 • Os caribales habitaron as Antillas menores "bastante" tempo.determinante indefinido
23. Indica a clase de palabra que é o vocábulo que está entre comiñas.
Conxunción, adverbio, determinante indefinido
 • Somerxeuno "máis" para que se embebese ben.adverbio
 • Precisamos uns lapis e "mais" unhas cartolinas.conxunción
 • Precisamos uns lapis "mais" unhas cartolinas.conxunción
 • Recompilaron os "máis" dos datos.determinante indefinido
 • Cheguei, vin, "mais" perdín.conxunción
 • É "máis" rancoroso ca ti. adverbio
24. Indica a clase de palabra que é o vocábulo que está entre comiñas.
Adxectivo substantivado, adxectivo, adverbio, determinante
 • Xoel é unha persoa de trato "fácil". adxectivo
 • Resultou fácil inchar o pneumático. adxectivo
 • É ancián: Esquece "fácil".adverbio
 • Aldraxar é máis "fácil" do que respectar.adxectivo
 • O "fácil" é dicirlle que é un cara lavada.adxectivo substantivado
25. Indica a clase de palabra que é o vocábulo que está entre comiñas.
Adxectivo, adverbio, determinante indefinido
 • Este ano hai "menos" arrefriados e catarreiras.determinante indefinido
 • É "menos" burrico ca ti.adverbio
 • Inimigáronse os "menos" determinante indefinido
 • Precisamos "menos" porcas e máis parafusos. determinante indefinido
 • Foi "menos" truán do que ti es cando xogades á baralla.determinante indefinido
 • Cantou "menos" ca ela.adverbio