Sintaxe da lingua galega/Cuestionario sobre os sintagmas

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura

Cuestionario sobre os sintagmas[editar]

Preguntas[editar]

1. Escolle de entre as seguintes palabras aquelas que se correspondan con cada oración.
Adxectivo, nominal, adverbial, determinante, preposicional, sintagma.
 • Palabra que acompaña o núcleo dun sintagma nominal actualizándoo
 • Sintagma que contén como núcleo un adverbio.
 • Sintagma que contén como núcleo un substantivo ou pronome que substitúa a este.
 • Sintagma encabezado por unha ligazon
 • Sintagma que contén como núcleo un adxectivo.
 • Sintagma que contén como núcleo un adxectivo.
2. Sinala as oracións verdadeiras (Check mark.svg).
U+2610.svg Os determinantes poden modificar, cualificando, o núcleo dun sintagma nominal.
U+2610.svg Os sintagmas realizan funcións sintácticas dentro doutros sintagmas.
U+2610.svg O sintagma adverbial pode modificar o núcleo dun sintagma nominal.
U+2610.svg A presenza dun núcleo é obrigada en todos os sintagmas menos no preposicional, pois este ten "enlace" e "termo".
U+2610.svg O sintagma verbal desenvolve a función de predicado.
3. Os modificadores poden ser... (escolle polo menos unha resposta).
U+2610.svg Determinantes posesivos
U+2610.svg Adxectivos
U+2610.svg Determinantes indefinidos
U+2610.svg Adverbios
U+2610.svg Sintagmas preposicionais
4. Os determinantes non poden ser núcleo dun sintagma nominal.
U+2610.svg Verdadeiro
U+2610.svg Falso
5. Escolle a resposta de entre as seguintes palabras
Determinante, adxectivo explicativo, adxectivo especificativo
 • Palabra que cualificando reduce o campo de aplicación do núcleo dun sintagma nominal.
 • Palabra que pode darlle un contexto ou actualizar os substantivos.
 • Palabra que tamén se chama "epíteto".
 • Palabra que reproduce algún significado que xa está presente no substantivo salientándoo.
6. Escolle a resposta de entre as seguintes palabras
Determinante, adxectivo, sintagma preposicional, indefinido, adverbio, substantivo
 • Modifica un adxectivo, un verbo, outro adverbio ou unha oración enteira.
 • Modifica mediante un enlace o núcleo dun sintagma.
 • Modifica o núcleo dun sintagma nominal (substantivo, determinante en función pronominal ou adxectivo substantivado) sen ser precisa unha preposición.
 • Está substantivado se vai acompañado por un determinante.
7. Sinala as oracións verdadeiras (Check mark.svg).
U+2610.svg O núcleo dun sintagma adverbial case sempre pode poñerse en singular ou en plural e é variable en xénero e número.
U+2610.svg O núcleo dun sintagma nominal case sempre pode poñerse en singular ou en plural e é variable en xénero e número.
U+2610.svg O núcleo dun sintagma verbal case sempre pode poñerse en singular ou en plural e é variable en persoa e número.
U+2610.svgO núcleo dun sintagma adxectivo pode case sempre poñerse en singular ou en plural e é variable en xénero e número.
8. Subliña o sintagma nominal presente en
Hoxe o carcereiro traballou facilmente.
9. Subliña o sintagma preposicional presente en
Hoxe o carcereiro colocou na porta un cadeado.
10. Subliña o sintagma preposicional presente en
O prognóstico do psicanalista foi sinistro.
11. Subliña o determinante presente en
Esta rebanda mastigada dá realmente noxo.
12. Subliña o sintagma adxectivo presente en
Hoxe en día, eses teus amigos teñen un rancor realmente impresionante.
13. Subliña o adverbio presente en
O teu testemuño subministrou moi bos datos sobre o suborno.
14. Subliña o sintagma preposicional presente en
O teu testemuño subministrou moi bos datos sobre o suborno.
15. Subliña o sintagma preposicional presente en
Hoxe os bacoriños alimentáronse con landras frescas doadamente.
16. Subliña o modificador presente en
Unha cascuda noxenta escapuliuse baixo aquel moble.
17. Que clase de palabra é a que acompaña ó núcleo deste sintagma nominal? (a palabra en cuestión está entre comiñas)
Determinante, adxectivo explicativo, adxectivo especificativo
 • Aquela pedra "dura"
 • Esa casa do concello ten "moitas" cornixas.
 • O teu é un avogado "durmiñón".
 • Ten cartos "abondos"
 • Viu unha estrela "brillante".
 • Velaí unha estrela "anana"
18. Que clase de palabra é a que acompaña ó núcleo deste sintagma nominal?
Determinante, adxectivo explicativo, adxectivo especificativo
 • Inimigo eivado.
 • Alcatrán negro.
 • Chuvia húmida.
 • Personaxe principal.
 • Século décimo.
 • Meu avó.
19. Que clase de palabra é a que acompaña ó núcleo deste sintagma nominal?
Determinante, adxectivo especificativo, adxectivo explicativo, sintagma preposicional
 • Acedos limóns.
 • Infusión de poexo.
 • Ensalada de cogombro
 • Fariña branca
 • Guiso de luras
20. Que clase de palabra é a que acompaña ó núcleo deste sintagma nominal?
Determinante, adxectivo especificativo, adxectivo explicativo, sintagma preposicional
 • Azucre doce.
 • Árbore froiteira.
 • Preguntas varias.
 • Tres triplas
 • Bispo galego.
21. Indica a clase de palabra que é o vocábulo que está entre comiñas
Adxectivo, adverbio, determinante indefinido
 • A madrasta escapuliuse moi "rápido" nese momento.
 • Escavou bastante "rápido" o suco para plantar os garavanzos.
 • El é certamente "rápido".
 • A conxuntura económica non axuda a que haxa un "rápido" avance.
 • Tras as análises, déronnos moi "rápido" o prognóstico.
22. Indica a clase de palabra que é o vocábulo que está entre comiñas
Adxectivo, adverbio, determinante indefinido
 • Os cheiéns sufriron "bastante" hoxe.
 • Hai "bastante" xente choctaw na zona sur do Mississippi.
 • Os sioux son un pobo "bastante" amigo.
 • Os caribales habitaron as Antillas menores "bastante" tempo.
23. Indica a clase de palabra que é o vocábulo que está entre comiñas
Adxectivo, adverbio, determinante indefinido
 • Somerxeuno "máis" para que se embebese ben.
 • Precisamos uns lapis e "mais" unhas cartolinas.
 • Precisamos uns lapis "mais" unhas cartolinas.
 • Recompilaron os "máis" dos datos.
 • Cheguei, vin, "mais" perdín.
 • É "máis" rancoroso ca ti.
24. Indica a clase de palabra que é o vocábulo que está entre comiñas.
Adxectivo substantivado, adxectivo, adverbio, determinante
 • Xoel é unha persoa de trato "fácil".
 • Resultou fácil inchar o pneumático.
 • É ancián: Esquece "fácil".
 • Aldraxar é máis "fácil" do que respectar.
 • O "fácil" é dicirlle que é un cara lavada.
25. Indica a clase de palabra que é o vocábulo que está entre comiñas.
Adxectivo, adverbio, determinante indefinido
 • Este ano hai "menos" arrefriados e catarreiras.
 • É "menos" burrico ca ti.
 • Inimigáronse os "menos"
 • Precisamos "menos" porcas e máis parafusos.
 • Foi "menos" truán do que ti es cando xogades á baralla.
 • Cantou "menos" ca ela.

Solucións[editar]

1. Escolle de entre as seguintes palabras aquelas que se correspondan con cada oración.
Adxectivo, nominal, adverbial, determinante, preposicional, sintagma.
 • Palabra que acompaña o núcleo dun sintagma nominal actualizándoo determinante
 • Sintagma que contén como núcleo un adverbio. adverbial
 • Sintagma que contén como núcleo un substantivo ou pronome que substitúa a este. nominal
 • Sintagma encabezado por unha ligazon preposicional
 • Sintagma que contén como núcleo un adxectivo. adxectivo
 • Palabra ou grupo de palabras que ten movilidade dentro da oración. sintagma
2. Sinala as oracións verdadeiras.
☒.svg Os determinantes poden modificar, cualificando, o núcleo dun sintagma nominal.
Check mark.svg Os sintagmas realizan funcións sintácticas dentro doutros sintagmas.
☒.svg O sintagma adverbial pode modificar o núcleo dun sintagma nominal.
Check mark.svg A presenza dun núcleo é obrigada en todos os sintagmas menos no preposicional, pois este ten "enlace" e "termo".
Check mark.svg O sintagma verbal desenvolve a función de núcleo do predicado.
3. Os modificadores poden ser... (escolle polo menos unha resposta).
☒.svg Determinantes posesivos
Check mark.svg Adxectivos
☒.svg Determinantes indefinidos
Check mark.svg Adverbios
Check mark.svg Sintagmas preposicionais
☒.svg Pronomes persoais
4. Os determinantes non poden ser núcleo dun sintagma nominal.
☒.svg Verdadeiro
Check mark.svg Falso
5. Escolle a resposta de entre as seguintes palabras
Determinante, adxectivo explicativo, adxectivo especificativo
 • Palabra que cualificando reduce o campo de aplicación do núcleo dun sintagma nominal. adxectivo especificativo
 • Palabra que pode darlle un contexto ou actualizar os substantivos. determinante
 • Palabra que tamén se chama "epíteto". adxectivo explicativo
 • Palabra que reproduce algún significado que xa está presente no substantivo salientándoo. adxectivo explicativo
6. Escolle a resposta de entre as seguintes palabras
Determinante, adxectivo, sintagma preposicional, indefinido, adverbio, substantivo
 • Modifica un adxectivo, un verbo, outro adverbio ou unha oración enteira. adverbio
 • Modifica mediante un enlace o núcleo dun sintagma. sintagma preposicional
 • Modifica o núcleo dun sintagma nominal (substantivo, determinante en función pronominal ou adxectivo substantivado) sen ser precisa unha preposición. adxectivo
 • Está substantivado se vai acompañado por un determinante. adxectivo
7. Sinala as oracións verdadeiras (Check mark.svg).
☒.svg O núcleo dun sintagma adverbial case sempre pode poñerse en singular ou en plural e é variable en xénero e número.
Check mark.svg O núcleo dun sintagma nominal case sempre pode poñerse en singular ou en plural e é variable en xénero e número.
Check mark.svg O núcleo dun sintagma verbal case sempre pode poñerse en singular ou en plural e é variable en persoa e número.
Check mark.svgO núcleo dun sintagma adxectivo pode case sempre poñerse en singular ou en plural e é variable en xénero e número.
8. Subliña o sintagma nominal presente en
Hoxe o carcereiro traballou facilmente.
9. Subliña o sintagma preposicional presente en
Hoxe o carcereiro colocou na porta un cadeado.
10. Subliña o sintagma verbal presente en
O prognóstico do psicanalista foi sinistro.
11. Subliña o determinante presente en
Esta rebanda mastigada dá realmente noxo.
12. Subliña o sintagma adxectivo presente en
Hoxe en día, eses teus amigos teñen un rancor realmente impresionante.
13. Subliña o adverbio presente en
O teu testemuño subministrou moi bos datos sobre o suborno.
14. Subliña o sintagma preposicional presente en
O teu testemuño subministrou moi bos datos sobre o suborno.
15. Subliña o sintagma preposicional presente en
Hoxe os bacoriños alimentáronse con landras frescas doadamente.
16. Subliña o modificador presente en
Unha cascuda noxenta escapuliuse baixo aquel moble.
17. Que clase de palabra é a que acompaña ó núcleo deste sintagma nominal? (a palabra en cuestión está entre comiñas)
Determinante, adxectivo explicativo, adxectivo especificativo
 • Aquela pedra "dura" adxectivo explicativo
 • Esa casa do concello ten "moitas" cornixas. determinante indefinido
 • O teu é un avogado "durmiñón". adxectivo especificativo
 • Ten cartos "abondos" determinante indefinido
 • Viu unha estrela "brillante". adxectivo explicativo
 • Velaí unha estrela "anana" adxectivo especificativo
18. Que clase de palabra é a que acompaña ó núcleo deste sintagma nominal?
Determinante, adxectivo explicativo, adxectivo especificativo
 • Inimigo eivado.adxectivo especificativo
 • Alcatrán negro.adxectivo explicativo
 • Chuvia húmida.adxectivo explicativo
 • Personaxe principal.adxectivo especificativo
 • Século décimo.determinante numeral ordinal
 • Meu avó.determinante posesivo
19. Que clase de palabra é a que acompaña ó núcleo deste sintagma nominal?
Determinante, adxectivo, sintagma preposicional
 • Acedos limóns.adxectivo explicativo
 • Infusión de poexo.sintagma preposicional
 • Ensalada de cogombrosintagma preposicional
 • Fariña brancaadxectivo explicativo
 • Guiso de lurassintagma preposicional
20. Que clase de palabra é a que acompaña ó núcleo deste sintagma nominal?
Determinante, adxectivo especificativo, adxectivo explicativo, sintagma preposicional
 • Azucre doce.adxectivo explicativo
 • Árbore froiteira.adxectivo especificativo
 • Preguntas varias.determinante
 • Tres triplasdeterminante
 • Bispo galego.adxectivo especificativo
21. Indica a clase de palabra que é o vocábulo que está entre comiñas.
Adxectivo, adverbio, determinante indefinido
 • A madrasta escapuliuse moi "rápido" nese momento. adverbio
 • Escavou bastante "rápido" o suco para plantar os garavanzos.adverbio
 • El é certamente "rápido".adxectivo
 • A conxuntura económica non axuda a que haxa un "rápido" avance.adxectivo
 • Tras as análises, déronnos moi "rápido" o prognóstico.adverbio
22. Indica a clase de palabra que é o vocábulo que está entre comiñas.
Adxectivo, adverbio, determinante indefinido
 • Os cheiéns sufriron "bastante" hoxe.adverbio
 • Hai "bastante" xente choctaw na zona sur do Mississippi.determinante indefinido
 • Os sioux son un pobo "bastante" amigo.adverbio
 • Os caribales habitaron as Antillas menores "bastante" tempo.determinante indefinido
23. Indica a clase de palabra que é o vocábulo que está entre comiñas.
Conxunción, adverbio, determinante indefinido
 • Somerxeuno "máis" para que se embebese ben.adverbio
 • Precisamos uns lapis e "mais" unhas cartolinas.conxunción
 • Precisamos uns lapis "mais" unhas cartolinas.conxunción
 • Recompilaron os "máis" dos datos.determinante indefinido
 • Cheguei, vin, "mais" perdín.conxunción
 • É "máis" rancoroso ca ti. adverbio
24. Indica a clase de palabra que é o vocábulo que está entre comiñas.
Adxectivo substantivado, adxectivo, adverbio, determinante
 • Xoel é unha persoa de trato "fácil". adxectivo
 • Resultou fácil inchar o pneumático. adxectivo
 • É ancián: Esquece "fácil".adverbio
 • Aldraxar é máis "fácil" do que respectar.adxectivo
 • O "fácil" é dicirlle que é un cara lavada.adxectivo substantivado
25. Indica a clase de palabra que é o vocábulo que está entre comiñas.
Adxectivo, adverbio, determinante indefinido
 • Este ano hai "menos" arrefriados e catarreiras.determinante indefinido
 • É "menos" burrico ca ti.adverbio
 • Inimigáronse os "menos" determinante indefinido
 • Precisamos "menos" porcas e máis parafusos. determinante indefinido
 • Foi "menos" truán do que ti es cando xogades á baralla.determinante indefinido
 • Cantou "menos" ca ela.adverbio