Saltar ao contido

Sintaxe da lingua galega/O predicado

En Galilibros, o Wikibooks en galego.

O predicado[editar]

O predicado é un sintagma verbal que expresa aquilo que na oración se nos di do suxeito.

O predicado está constituído por Un núcleo (N) ou verbo.

 • modificadores (MOD) (adverbios de negación, afirmación ou dúbida).
 • complementos (atributo (A), complemento directo (CD), complemento indirecto (CI), complemento circunstancial (CC), complemento do nome (CN), suplemento...).

Hai dúas clases de predicados:

 • O predicado nominal ten como núcleo un verbo atributivo ou copulativo acompañado habitualmente dun atributo. Mediante verbos como ser ou estar, expresa estados ou calidades. As oracións con predicado nominal denomínanse oracións copulativas ou atributivas: Comeu unha botifarra.
 • O predicado verbal ten como núcleo un verbo predicativo que espresa unha acción ou un proceso e que soe ir acompañado de diversos complementos (CD, CI, CC...) pero nunca dun atributo. O predicado verbal aparecen en oracións predicativas: Teu curmán é un lambecricas

Exercicios[editar]

Calca na imaxe e faino de novo na nova imaxe para aumentar o tamaño
1. Localiza os verbos e indica se son predicativos ou atributivos.
 1. A Xoel sempre lle agradan todas as películas.
 2. Todos eses materiais son necesarios para a casa.
 3. Ó médico preocúpalle a túa doenza.
 4. Será cousa do demo todo iso.
 5. Oxalá todas as cousas vos saian ben.
 6. Iso é necesario para ti.
 7. Para ti é necesario iso.
 8. Ó teu irmán gústanlle as motos.
 9. A min esas cousas non me gustan nada.
 10. O río Miño é o máis grande de Galicia.
 11. A palabra “quen” é invariable, non ten plural.
2. Localiza os suxeitos e, naquelas oracións que sexan copulativas, sinala o atributo, o complemento do predicado que insica unha calidade do suxeito.