Sistemas informáticos multiusuario e en rede/Fonte de alimentación

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Sistemas informáticos multiusuario e en rede
← Volver a Caixa Fonte de alimentación Seguir con Placa base


A fonte de alimentación é a encargada de subministrar a enerxía eléctrica a todo o sistema.

A fonte de alimentación conta con cables que van aos dispositivos coma discos duros e lectoras de discos, ademais dun conector para a propia placa base.

O conector para a placa base será distinto segundo a placa base da que se trate. Por exemplo, o conector para as placas bases AT ten 12 terminais, mentres que o das placas ATX ten 20. Entre os terminais do conector da placa base pódense atopar, para as ATX:

  • Varios terminais de 5 e de 3,3 voltios, así coma tomas de terra.
  • Un terminal Power OK ou “enerxía activa”. A fonte de alimentación mantén este sinal a nivel alto indicando que as saídas de 5 e 3,3 voltios están dentro dos límites permitidos.
  • Un terminal “5VSB”. Mantén unha tensión de 5 voltios para o modo en espera das tarxetas do sistema, coma tarxetas de redes que permiten acender o equipo a través da rede.
  • Un terminal “PS-ON” (o cable verde). É un sinal de entrada cara a fonte de alimentación para determinar se esta está acendida ou apagada. Esta conexión permite o apagado por software do equipo (non da propia fonte).

Coa versión 2.2 das placas ATX pasouse de 20 terminais a 24, ademais de engadirse un novo conector suplementario de 4 terminais para o procesador (módulo de regulación da voltaxe). O aumento dos conectores débese á inclusión do bus PCI-Express na placa base, o que implica un aumento da enerxía necesaria.

Á hora de elixir unha fonte de alimentación axeitada para un equipo, resulta clave coñecer o consumo aproximado dos diferentes elementos que van formar parte do equipo. No relativo a consumo eléctrico tamén cómpre saber que, aínda que o computador non estea acendido, este estará consumindo sempre en torno a 5 voltios para casos coma o de acendido remoto mediante a tarxeta de rede. Para evitar este consumo pódese desenchufar o computador, ou en caso de que a fonte de alimentación o permita, apagar esta (non todas teñen botón de apagado).

Non está de máis comprender certos aspectos relativos ás fontes de alimentación:

  • Tempo de mantemento. Mídese en milisegundos (ms). É o tempo que a fonte de alimentación é capaz de manter a tensión de saída polos cables de se produce unha perda de tensión de entrada. Isto conséguese mediante as bobinas e condensadores. En caso de usarmos un SAI, o tempo de mantemento deberá ser superior ao tempo de conmutación do SAI.
  • Protección contra a sobretensión. En caso de que unha saída teña unha tensión maior do esperado, a fonte apagará dita saída.
  • Protección contra o exceso de enerxía. Se as saídas demandan máis enerxía da que pode subministrar a fonte de alimentación, esta apagarase.


Sistemas informáticos multiusuario e en rede
← Volver a Caixa Fonte de alimentación Seguir con Placa base