Sistemas informáticos multiusuario e en rede/Instrucións

En Galilibros, o Wikibooks en galego.


Denomínanse instrucións da máquina aquelas que pode executar o procesador. O conxunto delas denomínase “xogo de instrucións” do procesador. Ditas ordes codifícanse en linguaxe máquina.

Poden dividirse segundo a súa función en:

 • Instrucións de transferencia de datos. Utilízanse para mover datos dun lugar a outro.
 • Instrucións operacionais. Utilízanse para efectuar operacións, ben aritméticas ben lóxicas.
 • Instrucións de transferencia de control. Utilízase para efectuar a secuenciación das instrucións ao executar un programa.
 • Instrucións de goberno. Controlan o estado do procesador.

O formato das instrucións divídese basicamente en dúas partes:

 • Código da operación. Determina a operación que se vai executar.
 • Operandos. Determinan os datos cos que se vai executar a operación.

Atendendo ao seu formato e mailo número de operacións podemos dividir as instrucións en:

 • Instrucións de tres operandos. Están compostas do código da operación e a continuación de tres operandos, dos cales os dous primeiros son os enderezos dos argumentos que hai que operar e o terceiro é o enderezo onde se depositará o resultado.
 • Instrucións de dous operandos. Están compostas do código da operación e a continuación dous operandos, cos enderezos dos datos de entrada, e un deles será o receptor do dato de saída (resultado).
 • Instrucións dun operando. Están compostas do código da operación e un operando. O acumulador da unidade aritmético-lóxica contén previamente o primeiro argumento da operación, o segundo é o contido na propia instrución, e despois de realizar a operación o circuíto operacional, o resultado queda depositado de novo no acumulador.
 • Instrucións sen operandos. Están compostas unicamente polo código da operación. Adoitan utilizar a pila para realizar os cálculos. A pila conta cun rexistro que apunta ao enderezo base na memoria e outro rexistro (punteiro da pila) que sinala o enderezo da cima da memoria[1].

Notas[editar]

 1. Ao cargar un programa en memoria central, este divídese en (1) código, (2) datos e (3) pila.