Sistemas informáticos multiusuario e en rede/Representación de imaxe

En Galilibros, o Wikibooks en galego.


As imaxes represéntanse mediante a codificación dunha matriz de elementos, chamados píxeles, cada un dos cales terá unha cor.

O termo píxel provén do inglés picture element. Cada píxel pode conter ao mesmo tempo unha única cor. O seu tamaño non é fixo, e ven dado pola resolución da imaxe. Os píxeles codifícanse en sistema binario.

A lonxitude do código dependerá da cantidade de cores distintas que queiramos utilizar na imaxe. A chamada cor real utiliza 24 bits para determinar a paleta de cores, polo que podemos ter 224 = 16.777.216 cores distintas.

Modos de cor[editar]

Os modos de cor son os sistemas que permiten describir as cores de forma numérica.

RGB[editar]

RGB son as siglas de Red (vermello), Green (verde), Blue (azul). Utilízase para representar as cores que se representarán en dispositivos coma os monitores, que utilizan luz para a súa representación. Cada cor utiliza 24 bits (cor real), distribuídos en 8 bits para o vermello, 8 para o verde e oito para o azul.

Catro canles[editar]

Este modo engade ao RGB unha cuarta canle, a canle alfa, que se utiliza para efectos tales coma transparencia, sombreado, etc. Cada cor utiliza 32 bits.

HLS[editar]

HLS son as siglas de Hue (tonalidade), Lightness (brillo), Saturation (saturación). Utilízase para representar as cores nas mesmas situacións que o RGB. Cada cor utiliza 24 bits (cor real), 8 bits para a tonalidade da cor, 8 bits para a pureza da cor, 8 bits para o brillo da cor (cantidade de branco ou negro).

CMYK[editar]

CMYK provén do inglés Cyan (cian), Magenta (maxenta), Yellow (amarelo), Black (negro). Utilízase para representar as cores para dispositivos coma as impresoras, que utilizan tinta. Cada cor utiliza 32 bits. Baséase en mesturar catro cores das que filtran a luz para conformar outras cores. A realidade é que bastaría con tres, quitando o negro, pero este incluíuse para aforrar tinta, posto que é a cor cuxa formación precisaría máis tinta de cada unha das outras tres cores, e asemade é unha das cores máis utilizada (impresión de texto).

Características dunha imaxe[editar]

Tamaño en píxeles
Determinado polo ancho e o alto en píxeles da imaxe.
Profundidade da cor
É a cantidade de cores que se utiliza para determinar a cor de cada píxel na imaxe.
Tamaño en disco
Popularmente chamado "peso". Pode calcularse multiplicando a cantidade de píxeles da imaxe pola profundidade da cor.
Resolución por superficie
É o número de píxeles por unidade de superficie. Mídese en píxeles por polgada (ppp).
Tamaño superficial
É o tamaño que terá a imaxe ao imprimila. Depende do tamaño en píxeles e da resolución por superficie.

Ao amosar a imaxe dixital nun monitor, a resolución por superficie da imaxe non se ten en conta, pois sempre se utiliza a resolución do monitor, que é constante: 96 ppp. Nunha impresión partimos do tamaño da imaxe en píxeles e modificando a resolución por superficie modificaremos o tamaño superficial da imaxe impresa. Para unha boa impresión, a resolución superficial da imaxe deberá ser o dobre que as liñas por polgada (lpp) que nos proporcione a impresora. Á hora de dixitalizar unha imaxe, tamén cómpre ter en conta con que tamaño a queremos imprimir despois para seleccionar a resolución superficial coa que queremos dixitalizala.

Matematicamente:

Tamaño en disco (bit) = tamaño en píxeles (píxel) × profundidade da cor (bit/píxel)
Tamaño en píxeles (píxel) = tamaño superficial (polgada) × resolución por superficie (píxel/polgada)