Wikibooks:Aviso de contido

En Galilibros, o Wikibooks en galego.


WIKIBOOKS POSÚE CONTIDOS QUE PODEN SER OFENSIVOS

Na súa función educativa, Wikibooks contén milleiros de libros sobre un amplo abano de temas. Unha fracción relativamente pequena destes temas están adoito censurados por esquemas educativos, gobernamentais, corporativos, paternos e outros filtros.

  • Algúns dos libros de Wikibooks conteñen palabras ou linguaxe considerada blasfema, vulgar ou ofensiva por algúns lectores.
  • Os libros poden conter sons, imaxes ou representacións escritas de xente ou acontecementos que poden estar protexidos por algunhas culturas.
  • A Wikibooks contén moitas e variadas imaxes, algunhas delas consideradas ofensivas por algúns lectores.
  • Moitos libros tratan debates abertos sobre temas controvertidos. Algúns asuntos teñen aplicacións criminais ou conteñen información acerca de actividades perigosas e de risco (véxase Wikibooks:Advertencia xeral e Wikibooks:Aviso de risco).
  • Wikibooks contén revelacións das tramas (spoilers).
  • Wikibooks pode posuír material que desencadee un trastorno por estrés postraumático.
  • Wikibooks pode ter imaxes e vídeos que causen ataques epilépticos e outras incidencias médicas.
  • Dado que Wikibooks está aberto a contribucións por parte do público, pode haber vandalismos en calquera momento e páxina.
  • Pode que haxa informacións médicas, legais ou doutro tipo que son normalmente campo de profesionais; Wikibooks non é un substituto da busca de axuda profesional. Wikibooks non dá consello legal ou médico.

A política de Wikibooks é permitir a inclusión deste tipo de contido, sempre que non incumpra ningunha das nosas normas nin as leis do estado de Florida nos Estados Unidos de América, onde se aloxa Wikibooks.

En calquera caso, Wikibooks é un traballo en progreso, e moitos libros conteñen erros, son subxectivos, están duplicados ou, sinxelamente, necesitan máis atención ou traballo. Animamos aos lectores a que axuden a arranxar estes problemas. A meirande parte dos libros están escritos unicamente por individuos non expertos na materia, polo que carecen de coñecementos profesionais ou académicos na área.

Wikibooks contén información agochada que pode non ser cuberta por unha enciclopedia convencional. A cobertura de Wikibooks está baseada nos intereses dos seus colaboradores voluntarios. Os lectores non deben xulgar a importancia dos temas baseándose na cobertura que estes teñen en Wikibooks, nin asumir que un tema é importante soamente porque se fala del nun libro de Wikibooks.