Análise e deseño detallado de aplicacións de informática e de xestión/Exercicios

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura

Método de resolución dos exercicios[editar]

Mentres se len os exercicios, xa se deben ir marcando as entidades, que no esquema entidade-relación irán en singular.

No diagrama situaremos nunha banda as entidades con seus atributos, e na outra banda estableceranse as relacións entre as entidades, e só se incluirán aquí os atributos utilizados nas relacións.

Exercicio 1[editar]

Deseña o modelo entidade-relación e relacional completos do seguinte suposto:

 • Interesa almacenar a información relativa ao NIF, nome, apelidos e país de procedencia de cada peregrino.
 • Un peregrino pode parar en distintos albergues un número de horas determinado. Nunca poderá superar as 24 horas no mesmo albergue.
 • É necesario rexistrar todos os albergues nos que parou o peregrino.
 • O mesmo peregrino pode parar nos mesmos albergues en distintos anos, pero supoñemos que nunca parará dúas veces no mesmo albergue no mesmo ano.
 • Cada albergue é atendido por varios empregados. É necesario gardar información acerca do nome, apelidos e teléfono de contacto dos citados empregados. Un empregado traballará nun único albergue.
 • Cada peregrino será atendido por un empregado.
 • Cada albergue pode ter ou non camas, cunhas medidas (“alto” e “ancho”) determinadas. Interesa saber en que cama durmiu (se se dá o caso) un peregrino.

Solución[editar]

Modelo entidade-relación[editar]

Entidades:

 • Peregrino
  • NIF (clave)
  • Nome
  • Apelidos
  • País de procedencia
 • Albergue
  • Código (clave)
  • Nome
  • Enderezo
 • Empregado
  • NIF (clave)
  • Nome
  • Apelidos
  • Teléfono de contacto
 • Cama (debilidade por identificación)
  • Número (clave)
  • Alto
  • Ancho

Relacións:

 • “Para en”. Peregrino (1,n) N:M (1,n) Albergue.
  • Data de entrada
  • Data de saída
 • “Ten”. Albergue (1,1) 1:N (1,n) Empregado.
 • “Atende”. Empregado (1,n) N:M (1,n) Peregrino.
 • “Ocupa”. Peregrino (1,n) N:M (1,n) Cama
 • “Pertence a”. Cama (1,1) 1:N (0,n) Albergue.

Modelo relacional[editar]

Albergues(CodAlber, NomeAlber, EnderAlber)

CP: CodAlber

Camas(NumCama, AltoCama, AnchoCama, CodAlberCama)

CP: NumCama
CE: CodAlberCama → Albergues(NumCama)

Empregados(NIFEmp, NomeEmp, ApelEmp, TelEmp, CodAlberEmp)

CP: NIFEmp
CE: CodAlberEmp → Albergues(CodAlber)

Peregrinos(NIFPere, NomePere, ApePere, PaisPere)

CP: NIFPere

PereAlber(NIFPereAlber, CodAlberPere, DataEntrada, DataSaida, CamaPereAlber)

CP: NIFPereAlber, CodAlberPere
CE: NIFPereAlber → Peregrinos(NIFPere)
CE: CodAlberPere → Albergues(CodAlber)
CE: CamaPereAlber → Camas(NumCama)

EmpPer(NIFPereEmp, NIFEmpPere)

CP: NIFEmpPere, NIFPereEmp
CE: NIFPereEmp → Peregrinos(NIFPere)
CE: NIFEmpPere → Empregados(NIFEmp)