Saltar ao contido

Bash/ls

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
Bash
← Volver a find ls Seguir con mv


ls lista o contido do directorio de traballo actual, ou doutro directorio fornecido coma argumento. A súa sintaxe fundalmenta é a seguinte:

ls [-[opcións]] [directorio]

Un exemplo fundamental do seu uso sería o seguinte:

ls /ruta/a/un/directorio/calquera/

Opcións[editar]

A continuación lístanse algunhas opcións da orde ls:

-a
Amosa todos os ficheiros, incluídos os ficheiros ocultos ─os que comezan por un punto (.)─, o directorio (./) e o directorio que contén ao directorio (../).
-A
Amosa todos os ficheiros, incluídos os ficheiros ocultos ─os que comezan por un punto (.)─.
--color[=valor]
Especifica se se utilizarán ou non cores distintas para distinguir os distintos tipos de ficheiros. As opcións son as seguintes:
  • Non usar cores ─comportamento por defecto de ls─. Establécese este comportamento mediante os valores: n, never, no, none.
  • Usar cores só cando a saída sexa unha terminal. Establécese este comportamento mediante os valores: auto, if-tty, tty.
  • Usar cores ─valor por defecto desta opción─. Establécese este comportamento mediante os valores: always, force, yes.
-d
Lista o directorio en vez do seu contido.
-h
Usado xunto co parámetro l, amosa o tamaño dos ficheiros en unidades “humanamente comprensibles”.
-i
Imprime o número de índice de cada ficheiro listado.
-l
Amosa información acerca dos permisos de cada ficheiro ou cartafol, así coma a última data de modificación e o usuario e grupo ao que pertence.
-p
Engade unha barra inclinada (/) ao final do nome dos directorios.
-r
Invirte a orde en que se listan os ficheiros.
-R
Lista recursivamente o contido do directorio.
-s
O tamaño de cada ficheiro amósase ─en KiB─ á esquerda do nome.
-S
Lista os ficheiros en función do seu tamaño.
-t
Lista os ficheiros en función da data da última modificación en vez de por orde alfabética.


Bash
← Volver a find ls Seguir con mv