C/Ola mundo

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
< C
C
← Volver a Depurar un programa Ola mundo Seguir con Comentarios


Ken e Dennis, os creadores da linguaxe C, presentaron a linguaxe C no seu famoso libro A Linguaxe de Programación C cun sinxelo programa que amosaba un saúdo pola pantalla. Desde entón fíxose tradición comezar con calquera linguaxe de programación con este exemplo.

Código fonte[editar]

O seguinte código fonte programado en C imprime en pantalla o texto "Ola mundo!":

// O noso primeiro programa en C

#include <stdio.h>

int main(void)
{
  printf("Ola, mundo!\n");
  return 0;
}

Vaiamos por partes[editar]

A continuación vai un explicación detallada do programa. Non te preocupes se non entendes nin o máis mínimo varios dos puntos listados a continuación. O certo é que non deberías entendelos. Simplemente procura entender o que poidas, e que o que non entendas polo menos sirva para que máis adiante che "soen" os termos.

  • A primeira liña do programa é un comentario, definido por ser unha liña precedida de //. O compilador vaino ignorar, así que non se executa.
  • A continuación aparece unha liña que comeza por #include, e vai seguido de stdio.h (standard input output) entre os símbolos < e >. Para acortar, abonda con saber que esta liña fai posible que máis adiante se utilice a liña que comeza con <ode>printf.
  • Séguelle a liña int main(void), que é a cabeceira da función principal que todo programa en C necesita. O int significa que a función devolverá un dato de tipo enteiro (sempre no caso da función principal). O main tamén é común a todas as funcións principais, e é o identificador (nome) da función. O void significa que a función non vai recibir ningún argumento, e tamén é común a todas as funcións principais).
  • As chaves sinalan o comezo { e mailo final } da función principal, e xamais deben faltar. O contido entre as chaves denomínase "bloque".
  • Dentro do bloque atoparémonos coa función printf(), que é a que se encarga de imprimir en pantalla un texto. Esta función debe recibir algo para imprimir, un argumento, neste caso unha cadea de caracteres, nome que se lle dá en programación ao texto. As comiñas non se imprimen, soamente determinan o comezo e mailo remate da cadea de caracteres. O carácter \n representa un salto de liña. E ao final da liña, o ; indica que remata a función.
Esta función imprime en pantalla: Ola, mundo!
  • Por último, o return serve para saír da función establecendo o valor que devolve. A función principal sempre devolve un valor, e iso queda determinado na súa cabeceira.


C
← Volver a Depurar un programa Ola mundo Seguir con Comentarios