C/Requisitos

En Galilibros, o Wikibooks en galego.
< C


A continuación lístanse os requisitos mínimos aconsellados, tanto no relativo aos coñecementos coma no relativo ao hardware e mailo software.

Coñecementos previos[editar]

Os coñecementos previos necesarios para a lectura do libro son uns coñecementos medios de informática, mais non precisará de ningún tipo de coñecemento especial. Se chegou ata este sitio web pola súa conta, é probable que xa cumpra cos requisitos de coñecementos previos.

Por suposto, sempre axudarán uns coñecementos fundamentais de programación, mais estes non son precisos. Moita xente decide empezar a programar software con C, polo que ter coñecementos previos de programación é difícil na meirande parte dos casos. De todos xeitos sempre poderá botarlle unha ollada ao libro de programación do Ciclo superior de Desenvolvemento de aplicacións informáticas se busca ter unha idea fundamental do que é a programación en linguaxes estruturadas, como é o caso de C.

Requisitos de hardware[editar]

Como probablemente xa imaxinaría, para programar en C precísase dunha computadora. Non importan nin a marca nin a plataforma. Calquera computadora que funcione a día de hoxe debería cumprir sobradamente os posibles requisitos técnicos necesarios para os programas que se codifiquen durante o libro.

Requisitos de software[editar]

Respecto ao sistema operativo, unha distribución de GNU/Linux sería o ideal á hora de aprender a escribir programas. Isto é porque ao ser un sistema libre teremos acceso a todo o código fonte do sistema, e probablemente tamén ao da meirande parte dos programas instalados. Asemade, o software necesario para programar adoita vir instalado de maneira predeterminada no sistema. De todos xeitos, calquera sistema valerá.

Respecto aos programas, para programar en C serán necesarios como mínimo un editor de texto simple, un compilador, un ligador e unha biblioteca estándar de C (estes dous últimos adoitan ir incluídos no compilador).

Editor de texto simple[editar]

Un editor de texto simple é o único que se necesita para escribir o código fonte dun programa en C ou en practicamente calquera outra linguaxe de programación.

Estas son algunhas das opcións que existen:

Editor GNU/Linux Microsoft Windows Mac OS X
Emacs
Gedit
Kate
Kwrite
Notepad++
Vim

En caso de non escoller un editor da táboa anterior, cómpre escoller un que:

  • Saliente a sintaxe de C. O código fonte dos programas é máis sinxelo de comprender deste xeito, e resulta máis doado detectar erros de sintaxe.
  • Poida traballar coa codificación de caracteres «UTF-8», por motivos de compatibilidade entre as distintas plataformas.

Compilador[editar]

Un compilador é un programa que converte o código fonte en código máquina (tamén chamado código obxecto) executable.

Estas son algunhas das opcións que existen:

Editor GNU/Linux Microsoft Windows Mac OS X
GNU Compiler Collection

Nos compiladores listados, o programa ligador e maila biblioteca estándar de C van incluídos.

Depurador[editar]

O depurador é unha ferramenta que preservará o código C despois da compilación e permitirá facer cousas coma comprobalo paso a paso manualmente durante a execución do mesmo ou alterar datos co obxectivo de descubrir erros.

IDE[editar]

Aínda que é completamente innecesario, algúns programadores prefiren e recomendan o uso de IDEs (Integrated Development Enviroment, «ambiente de desenvolvemento integrado») en lugar dun editor de texto e un compilador por separado. Un IDE é un programa que combina unha serie de programas e funcionalidades que os desenvolvedores necesitan, nun único paquete, xeralmente con interface gráfica. Estes programas inclúen compilador, biblioteca estándar de C, ligador e editor de texto, e mesmo adoitan incluír tamén un depurador de código.

Estas son algunhas das opcións que existen:

Editor GNU/Linux Microsoft Windows Mac OS X
Anjuta
Code::Blocks
Dev C++
KDevelop